PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

11151.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
17.februārī Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās Latvijas Programmētāju dienas konference, tās noslēgumā labākajiem studentiem pasniedzot balvas. 

Tās laikā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares uzņēmumu speciālisti un vadošie eksperti, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti diskutēja par jaunākajām tehnoloģijām un inovācijām, to radītajiem izaicinājumiem ar mērķi celt valsts konkurētspēju un talantīgu Latvijas IKT speciālistu attīstību. Konferences noslēgumā labākajiem studentiem tika pasniegtas Lēdijas Adas Lavleisas un Čārlza Bebidža balvas. Latvijas Programmētāju dienu sadarbībā ar Latvijas augstskolām un nozares uzņēmumiem organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), informē LIKTA ģenerāldirektors Andris Melnūdris.

Konferencē apsprieda sadarbības stiprināšanu starp nozari un izglītības iestādēm. Tehnoloģiju attīstība norit tik strauji, ka mācību procesā nav iespējams iekļaut jaunākās tehnoloģiju inovācijas, tāpēc nepieciešama ne tikai uzņēmumu iesaiste, bet arī pašu jauno profesionāļu vēlme nemitīgi pilnveidot savas zināšanas, sekojot līdzi aktualitātēm.

Pasākuma laikā eksperti apsprieda un diskutēja par tādām tēmām kā drošība digitālajā vidē, lielo datu evolūcija, lietu interneta izplatība un mākslīgais intelekts mūsu ikdienā. Tāpat sīkāk tika apskatīta programmētāja profesijas ikdiena, tostarp sniegti ieteikumi, kā sekmēt sava darba produktivitāti.

Konferenci atklāja RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un LIKTA prezidente Signe Bāliņa. S. Bāliņa uzsvēra talantīgu speciālistu nozīmi digitālas ekonomikas veicināšanā: "Varam būt gandarīti par nozares straujo attīstību, taču viens no turpmākas izaugsmes priekšnoteikumiem ir kompetenti speciālisti, uz kuriem nākotnē balstīsies ne tikai nozares, bet arī visas valsts attīstība un konkurētspēja".

"Programmētāju dienas ir viens no centrālajiem IKT nozares pasākumiem studentiem kopā ar industrijas pārstāvjiem. RTU prioritāte ir cieša sadarbība ar uzņēmējiem, un, izprotot IKT nozares vajadzības, studentos attīstām ne tikai profesionālās prasmes, bet arī inovāciju garu un uzņēmējdarbības iniciatīvas. Labs piemērs šīs iniciatīvas realizācijai ir RTU Dizaina fabrika", uzsver RTU studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis.

"Aktuāla tēma šogad būs IT speciālistu piesaiste, lai nozares uzņēmumi ieinteresētu darbiniekus arī no citām sfērām, sagaidu, ka lielāks akcents tiks veltīts tam, lai IT nozarē vairāk karjeras iespējas redzētu daiļā dzimuma pārstāves. Bieži vien sievietes ir spēcīgas matemātikā, bet vēlāk karjeru izvēlas citā jomā, piemēram, grāmatvedībā, šajā jomā vēlamies mainīt stereotipus un palielināt sieviešu īpatsvaru IT nozarē. Sagaidu arī plašākas diskusijas valstiskā līmenī, kā Latvijā varētu palielināt IT speciālistu skaitu," uzsver Accenture vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs, atgādinot prognozes, ka Eiropā līdz 2020.gadam dažādās nozarēs trūks aptuveni 900 tūkst. IKT speciālistu.

Noslēgumā labākajiem Latvijas augstskolu studentiem tika pasniegtas lēdijas Adas Lavleisas un Čārlza Bebidža balvas. Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes (DF) izsludināto Lēdijas Adas Lavleisas balvu par aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnē un tās popularizēšanā šogad saņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" 2. kursa studente Amanda Kļaviņa. Amanda Kļaviņa aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā un jau studiju otrajā kursā ir izstrādājusi zinātnisko darbu, kura ietvaros izveidojusi mikroklimata kontroles sistēmas prototipu un programmu, kura grafiski attēlo iegūtos datus un ļauj veikt dažādas darbības, piemēram, salīdzināt datus ar normatīviem un sūtīt lietotājam brīdinājumus, ja tiek pārkāptas normas robežas. Pašlaik studente gan raksta zinātnisko publikāciju dalībai starptautiskā konferencē, gan arī aktīvi darbojas dažādu pasākumu organizēšanā un studentu viedokļa pārstāvēšanā, vadot studentu pašpārvaldi.

Savukārt LU Matemātikas un informātikas institūta un LU Datorikas fakultātes atbalstīto Čarlza Bebidža balvu par aktīvu iesaistīšanos zinātniskajā darbā un tā popularizēšanā saņēma Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes maģistra studiju programmas "Datorzinātnes" 2. kursa students Jans Glagoļevs. Jans Glagoļevs ir piedalījies jau trijos projektos, kas saistīti ar grafu vizualizāciju, sociālo tīklu vizualizāciju un analīzi, kā arī objektu atpazīšanu attēlos. Jans ir divu zinātnisko publikāciju līdzautors, un vienu pavisam nesen pieņemto publikāciju viņš šogad prezentēs starptautiskā konferencē Malaizijā.

Visu nedēļu no 13. līdz 17.februārim norisinājās interesantas radošās darbnīcas, kur studenti varēja iegūt praktiskās zināšanas par robotiku, transporta plūsmu datormodelēšanu, iegulto sistēmu programmēšanu, piedalīties Kuka robota programmēšanas meistarklasē, programmatūras izstrādē un daudz citas. Radošās darbnīcas vadīja nozares uzņēmumu speciālisti un augstskolu mācībspēki.