PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 16. aprīlis

Alfs, Bernadeta, Mintauts

Projekta "IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguve" aktualitātes
Projekta "IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguve" aktualitātes
Foto: pexels
Tiek sagatavoti un iesniegti dalībai starptautiskās konferencēs raksti par projekta pētījuma rezultātiem, turpinās prototipa validēšanas process.

4. aktivitātes – prototipa validēšana, ietvaros paveiktais

1. Veikta sistēmas 504. kļūdas skolēna, skolotāja un administratora vidēs cēloņu noteikšana un risinājumu testēšana. Izveidots risinājums kļūdas novēršanai.

2. Papildināta sistēmas datu struktūra, ieviešot jaunu skolēna atbilžu indikatoru atvērto atbilžu vērtēšanai vairākos līmeņos.

3. Pilnveidotas rēķinpratības uzdevumu digitālās versijas sistēmā 2. validācijas cikla vajadzībām.

4. Uzsākts sistēmas 2.validācijas cikls un rēķinpratības darbu testēšana, lai iegūtu datus atgriezeniskās saites modelēšanai skolēniem un skolotājiem.

5. Veikts tekstpratības uzdevumu audits, lai identificētu nepieciešamos uzdevumu saturiskos uzlabojumus atbilstoši izveidotajam tekstpratības konstruktam, uzsākot prototipa 2. validācijas ciklu.

6. Precizēti tekstpratības uzdevumi (papīra versijā) prototipa un digitālo uzdevumu 2. validācijas cikla vajadzībām.

Liels uzsvars šajā posmā liekams uz 5. aktivitātes – pastāvīgas izplatīšanas aktivitātes, īstenošanu

1.  Sagatavots pieteikums (pilns raksts) par pētījuma rezultātiem un iesniegts ICASE 2023 (International Council of Associations for Science Education) konferencei Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Raksta tēma “Online diagnostic assessment system in support of numeracy teaching and learning”. Pieteikums no konferences organizatoriem ir apstriprināts.

2.  Sagatavots pieteikums (paplašinātais abstrakts – extended abstract) par pētījuma rezultātiem un iesniegts EARLI 2023 (European Association for Research on Learning and Instruction) konferencei “20th Biennial EARLI Conference” Salonikos, Grieķija. Raksta tēma “Automated feedback system in support of numeracy learning”.

3.  Sagatavots pieteikums (pilns raksts) par pētījuma rezultātiem un iesniegts CSEDU 2023 (International Conference on Computer Supported Education) konferencei “15th International Conference on Computer Supported Education” Prāgā, Čehija. Raksta tēma “Towards a development of automated feedback and diagnostic assessment system in support of literacy teaching and learning”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augustam, kopējās izmaksas - 645 893,75 EUR.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png