Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra un SIA “Izglītības sistēmas” relaizētā projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošanas ietvaros zinātniskā grupa starptautiskās konferencēs prezentējusi projekta rezultātu, noslēgumam tuvojas prototipa validēšana.

4. aktivitāte – prototipa validēšana

  • Veikts 3 tekstpratības darbu 2.aprobācijas cikls 3 skolās, iegūstot vairāk nekā 200 valīdas skolēnu atbildes, kuras paredzēts izmantot teksta klasifikatora apmācīšanai atvērto atbilžu automātiskai labošanai un atgriezeniskās saites ģenerēšanai.
  • Veikta 3 rēķinpratības darbu 2.aprobācijas cikls 20 skolās, iegūstot vairāk nekā 800 valīdas skolēnu atbildes, kuras paredzēts izmantot automātiskās atgriezeniskās saites modelēšanai.
  • Precizēts un iestrādāts sistēmā atgriezeniskās saites algoritma risinājums.
  • Precizēta teksta klasifikatora darbība.
  • Papildināts atgriezeniskās saites modulis ar iespēju pievienot snieguma deskriptorus, aplūkot interaktīvas skolēnu snieguma vizualizācijas pēc dažādiem parametriem (klase, priekšmets u.c.).
  • Izveidoti skolēnu grupu snieguma atgriezeniskās saites deksriptori rēķinpratībā.

 

5. aktivitātes ietvaros skolu vadības grupas tiekas fokusa grupas diskusijā, turpinās zinātnieku dalība konferencēs

  • Veikta attālināta fokusa grupas diskusija 12.jūnijā ar 2.cikla aprobācijā iesaistīto skolu vadības komandām, lai apspriestu aprobācijas rezultātus, izstrādātā prototipa darbību un nepieciešamos uzlabojumus.
  • Dalība starptautiskā konferencē ICASE (The International Council of Associations for Science Education) no 27.-31.03. par pētījuma rezultātiem, Dubaijā, AAE. Raksta tēma “Online diagnostic assessment system in support of numeracy teaching and learning”. Iegūta balva par par labāko rakstu.
  • Dalība starptautiskā konferencē NCME (National Council on Measurement in Education) no 12.-15.04. par pētījuma rezultātiem, Čikāgā, ASV. Raksta tēma “Developing numeracy diagnostic assessment to support teaching and learning”.
  • Dalība starptautiskā konferencē CSEDU 2023 (International Conference on Computer Supported Education) konferencei “15th International Conference on Computer Supported Education” no 21.-23.04. par pētījuma rezultātiem, Prāgā, Čehija. Raksta tēma “Towards a development of automated feedback and diagnostic assessment system in support of literacy teaching and learning”. Iegūta balva par labāko rūpniecisko pētījumu.

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png