4. aktivitāte – prototipa validēšana

  • Veikts 3 tekstpratības darbu 2.aprobācijas cikls 3 skolās, iegūstot vairāk nekā 200 valīdas skolēnu atbildes, kuras paredzēts izmantot teksta klasifikatora apmācīšanai atvērto atbilžu automātiskai labošanai un atgriezeniskās saites ģenerēšanai.
  • Veikta 3 rēķinpratības darbu 2.aprobācijas cikls 20 skolās, iegūstot vairāk nekā 800 valīdas skolēnu atbildes, kuras paredzēts izmantot automātiskās atgriezeniskās saites modelēšanai.
  • Precizēts un iestrādāts sistēmā atgriezeniskās saites algoritma risinājums.
  • Precizēta teksta klasifikatora darbība.
  • Papildināts atgriezeniskās saites modulis ar iespēju pievienot snieguma deskriptorus, aplūkot interaktīvas skolēnu snieguma vizualizācijas pēc dažādiem parametriem (klase, priekšmets u.c.).
  • Izveidoti skolēnu grupu snieguma atgriezeniskās saites deksriptori rēķinpratībā.

 

5. aktivitātes ietvaros skolu vadības grupas tiekas fokusa grupas diskusijā, turpinās zinātnieku dalība konferencēs

  • Veikta attālināta fokusa grupas diskusija 12.jūnijā ar 2.cikla aprobācijā iesaistīto skolu vadības komandām, lai apspriestu aprobācijas rezultātus, izstrādātā prototipa darbību un nepieciešamos uzlabojumus.
  • Dalība starptautiskā konferencē ICASE (The International Council of Associations for Science Education) no 27.-31.03. par pētījuma rezultātiem, Dubaijā, AAE. Raksta tēma “Online diagnostic assessment system in support of numeracy teaching and learning”. Iegūta balva par par labāko rakstu.
  • Dalība starptautiskā konferencē NCME (National Council on Measurement in Education) no 12.-15.04. par pētījuma rezultātiem, Čikāgā, ASV. Raksta tēma “Developing numeracy diagnostic assessment to support teaching and learning”.
  • Dalība starptautiskā konferencē CSEDU 2023 (International Conference on Computer Supported Education) konferencei “15th International Conference on Computer Supported Education” no 21.-23.04. par pētījuma rezultātiem, Prāgā, Čehija. Raksta tēma “Towards a development of automated feedback and diagnostic assessment system in support of literacy teaching and learning”. Iegūta balva par labāko rūpniecisko pētījumu.