PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Rozālija, Roze

6771.jpeg
Foto: photodeti / 123RF
Reorganizējamās Dzimtmisas pamatskolas audzēkņu vecāki izglītības iestādes ēkā vēlas izveidot privātskolu, taču šonedēļ domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā viņu iesniegums netika atbalstīts, uzzināja domē.

Daļa Dzimtmisas pamatskolas audzēkņu vecāku neatbalsta mācību iestāžu reorganizāciju, tādēļ arī tapusi ideja par privātskolas dibināšanu. Domē saņemts nesen izveidotās Dzimtmisas attīstības biedrības iesniegums, kurā deputāti tiek aicināti rast iespēju atbalstīt privātskolas dibināšanu pašreizējās Dzimtmisas pamatskolas ēkā un nodot lietošanai skolu ar tās darbībai nepieciešamajām izglītības programmu licencēm un akreditāciju un materiāltehniskajiem resursiem.

Komiteja vairākums nobalsoja pret šādu ieceri. Domē skaidroja, ka, neraugoties uz privātskolas veidošanu, pašvaldībai būtu jāuzņemas atbildība gan par ēkām un materiāltehnisko nodrošinājumu, gan pašlaik spēkā esošo izglītības programmas akreditāciju.

Tāpat dome uzsver, ka pašlaik notiek pamatskolas un Iecavas internātpamatskolas reorganizācija, un jaunizveidotajai Iecavas pamatskolai būs nepieciešami gan finansiāli ieguldījumi, gan materiāltehniskais nodrošinājums no pašreizējās Dzimtmisas pamatskolas.

"Firmas.lv" dati liecina, ka Dzimtmisas attīstības biedrība reģistrēta 31.janvārī. Tās dibinātājas ir Solvita Gulbe un Līga Veitnere.

Jau vēstīts, ka pēc plašām diskusijām Iecavas novada domes deputāti nolēma reorganizēt Iecavas internātpamatskolu un Dzimtmisas pamatskolu, tās abas apvienojot. Deputātu vairākums nobalsoja par Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas reorganizāciju, tādējādi no nākamā mācību gada Iecavas novadā vispārējās izglītības programma tiks īstenota divās mācību iestādēs - Iecavas vidusskolā un Iecavas pamatskolā, kas darbosies pašreizējā Iecavas internātpamatskolā. "Pret" balsoja Arnis Grundmanis, Laine Baha un Verners Rinkovičs, bet no balsojuma atturējās Vilnis Gailums.

Vairāki deputāti uzsvēra, ka bērniem ir jāsniedz labākais, ko novads var piedāvāt, un ka viņi lemj par attīstību, jaunām iespējām un izglītības kvalitātes uzlabošanu novadā. "Ikvienas pārmaiņas vieš bailes un šaubas. Tomēr mēs nedrīkstam pieņemt lēmumus, ņemot vērā tikai neliela cilvēka loka intereses un viedokļus. Ir jāskatās plašāk un jāatceras par visu novada iedzīvotāju vajadzībām," savu lēmumu skaidroja deputāts Viktors Sidorenkovs.

Pašlaik Iecavas internātpamatskolas telpas netiek efektīvi izmantotas - skolā mācās 187 skolēni, bet ēkas kapacitāte ir 290. Tāpat tiek prognozēts, ka pēc internātskolas statusa likvidēšanas vairākums to skolēnu, kas uz Iecavu brauc mācīties no citām pašvaldībām, nākamajā mācību gadā skolas gaitas varētu izvēlēties turpināt citur, informē aģentūra LETA.

Tāpat, ņemot vērā esošo skolēnu skaitu - 97 - Dzimtmisas pamatskolā, pašvaldībai nav saimnieciski ekonomiska pamatojuma ieguldīt lielas naudas summas ēkas atjaunošanā un kvalitatīva mācību darba nodrošināšanā. Lai skola atbilstu valstī noteiktajām prasībām, būtu jāveic ne vien ēkas remonts, bet arī jāparedz jauna piebūve, kurā atrastos sporta zāle.

Dzimtmisas pamatskolā mācās 72 bērni, kas ir deklarēti Iecavas novadā. No tiem 43 uz skolu tiek vesti no Iecavas. Tādēļ viens no variantiem, kā telpu izmantošanas efektivitāti Iecavas internātpamatskolā varētu palielināt, būtu Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas internātpamatskolas reorganizācija. Esošajiem Dzimtmisas pamatskolas audzēkņiem un pedagogiem tiktu piedāvāta vieta jaunizveidotajā Iecavas pamatskolā vai Iecavas vidusskolā.