PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

9220.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Pēc Rīgas domes Labklājības departamenta rīcībā esošās informācijas, nākamgad brīvpusdienas varētu tikt apmaksātas ap 1112 izglītojamajiem.

Brīvpusdienas varētu tikt apmaksātas izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un kuru ģimenes pašvaldībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, šim mērķim izlietojot 253 000 eiro no nākamā gada budžeta, informē ziņu aģentūra LETA.

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja atbalstīja saistošo noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir apmaksātas pusdienas izglītojamajiem. Minētie saistošie noteikumi nosaka personu kategoriju, kurai ir tiesības saņemt brīvpusdienas, to pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

No šā gada 1.septembra no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošinātas brīvpusdienas 1.-4.klašu izglītojamajiem. Saistošie noteikumi tiek sagatavoti ar mērķi sniegt atbalstu brīvpusdienu apmaksai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un kuru ģimenes Rīgas pašvaldībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, tādējādi sekmējot bērnu veselīga un līdzsvarota uztura lietošanu, skaidro domē.

Noteikumi nosaka, ka tiesības saņemt brīvpusdienas ir izglītojamajam, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Savukārt brīvpusdienas netiek piešķirtas, ja izglītojamajam ir nodrošinātas brīvpusdienas izglītības iestādē no citiem finanšu avotiem.

Izglītojamā brīvpusdienu uzskaites nodrošināšanai izglītības iestādē tiek izmantota Skolēna e-karte, kuru izglītojamais pirms brīvpusdienu saņemšanas validē izglītības iestādes ēdināšanas telpā esošajā e-kartes reģistrēšanas terminālā.

Pēc Rīgas domes Labklājības departamenta rīcībā esošās informācijas, brīvpusdienas varētu tikt apmaksātas ap 1112 izglītojamiem, izlietojot šim mērķim 253 000 eiro. Pabalsta izmaksas nodrošināšanai paredzētie finanšu līdzekļi tiek plānoti budžeta programmas "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 2016.gada budžeta projektā.

Minētie noteikumi vēl jāpieņem Rīgas domei. Tie stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī.