Vidusskolai ir vairāk nekā 130 gadu ilga vēsture un gandrīz 60 gadu pieredze padziļinātās angļu valodas mācīšanā.
  • Skola atrodas Rīgas centrā, K. Barona ielā. 
  • Rīgas Centra humanitārās vidusskolas absolventi tālāk mācās, kur vēlas - nevis, kur tiek uzņemti. 
  • Skola ar leģendāriem un mūsdienīgiem skolotājiem, kuri daudz prasa un daudz iemāca, kā arī var iesaistīt dažādās avantūrās.
  • Vairākus gadus skola ir nopelnījusi Draudzīgā aicinājuma fonda balvas par mācību sasniegumiem, pēdējos gados atzīta par labāko vidusskolu lielo pilsētu grupā.
  • Rīgas Centra humanitārās vidusskolas ikdienu dažādo pamatīgās skolas tradīcijas – no Vidusskolas Olimpiskajām spēlēm līdz Kustību festivālam, no īpašās Skolotāju dienas līdz Krūžu festivālam. Sasniegumu sportā reizēm ir vairāk nekā sasniegumu mācībās.

Vidusskolā tiek piedāvātas 2 programmas:

  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (dabaszinības - apvienots dabaszinību priekšmetu kurss).
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (fizika, ķīmija, bioloģija- atsevišķi mācību priekšmeti).

Abās programmās angļu valoda tiek apgūta padziļināti.

Nokļūt līdz skolai palīdz ērts sabiedriskais transports un jaunais veloceliņš. Pavisam drīz skolēni varēs sportot un atpūsties jaunajā stadionā pretī skolai. 

Gaidām Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, kur kastaņas nozīmē daudz vairāk nekā tikai Aesculus hippocastanum L.!

Vairāk informācijas mājaslapā vai zvanot pa tālruni 67271333.