Rīgas Valsts 2.ģimnāzija uzņem skolēnus 7. un 10. klasēs 2015./2016.māc.g.

Informācijas diena 7. maijā:

  • par 7. kl. plkst. 17.00;
  • par 10. kl. plkst. 19.00.

Reģistrēties iestājpārbaudījumiem tiešsaistē.

Iestājpārbaudījumi:

  • 7.klasei matemātikā 16.maijā plkst.10.00;
  • 10.klasei matemātikā 16.maijā plkst.10.00 un latviešu valodā plkst.13:00.

Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā ir daudzveidīgs izglītības programmu piedāvājums, taču šajā skolā īpaši tiek akcentēta arī bērnu un jauniešu personības attīstība:

  • skolai ir plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums;
  • skolas darba organizēšanas un skolēnu sabiedriskās darbības pieredzes apgūšanā liela loma ir klašu skolēnu pašpārvaldēm un skolēnu padomei;
  • skolai ir sadarbības partneri Vācijā un Igaunijā.