Hakatona izaicinājumi, kas izstrādāti kopā ar Liepājas, Valmieras, Gulbenes, Smiltenes, Ventspils, Kuldīgas, Cēsu pašvaldībām, aptver dažādus tematus – ilgtspējīga mobilitāte, aprites ekonomika, energoefektivitāte, ilgtspējīgas pārtikas ķēde, bioloģisko atkritumu apsaimniekošana, pielāgošanā klimata pārmaiņām pilsētvidē. Ar tiem jau patlaban var iepazīties hakatona mājaslapā.

Hakatonam pieteikties aicināts ikviens interesents – gan individuāli, gan pilnībā nokomplektētās komandās. Vienā komandā iespējami 2–5 dalībnieki. Tiem, kuri būs pieteikušies individuāli vai arī nepilnās komandās, tās tiks veidotas pirms hakatona.

Komandām būs jārada novatoriski un ilgtspējīgi risinājumi un biznesa idejas, kuras hakatona laikā varēs attīstīt dažādu nozaru – uzņēmējdarbības, mārketinga, ilgtspējas – ekspertu  un pašvaldību speciālistu pavadībā. Risinājumus vērtēs profesionāla žūrija, un labāko ideju autori saņems balvas un atbalstu idejas tālākajai realizācijai.

Informācija par izaicinājumiem un hakatona norisi, kā arī pieteikšanās – «Climathon 2021 – zaļās, viedās pašvaldības» mājaslapā.

Plānots, ka hakatons norisināsies klātienē Liepājā un Valmierā, bet dalībniekiem būs iespēja piedalīties arī tiešsaistē. Taču norises forma vēl var mainīties atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī.

Vairāki pasākumi gaidāmi arī pirms hakatona. Viens no tiem – diskusija par Eiropas Zaļā kursa sniegtajām iespējām un pašvaldību izaicinājumiem festivālā «Lampa», kur piedalīsies Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Latvijas pašvaldību pārstāvji.

Hakatonu rīko RTU Dizaina fabrika, kas pilda arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) koprades kontaktpunkta «EIT Climate-KIC Hub Latvia» funkcijas, sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Valmieras Attīstības aģentūru, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri un «EIT Food Hub Latvia».

Hakatons «Climathon» ir starptautiska iniciatīva, kas oktobrī vienlaikus notiks vairāk nekā 100 pasaules pilsētās, radot tūkstošiem praktisku risinājumu klimata pārmaiņu izraisītām problēmām. Tā ir viena no EIT (European Institute of Innovation and Technology) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» programmām, ko Latvijā jau vairākus gadus organizē RTU Dizaina fabrika.