Vasaras skola «Journey» ir viena no Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (European Institute of Innovation and Technology – EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» aktivitātēm. «EIT Climate-KIC» uzņēmējdarbības veicināšanas un izglītības programmas Latvijā īsteno RTU Dizaina fabrika.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, šogad vasaras skola notiks attālināti. Dalībnieki no Portugāles, Spānijas, Nīderlandes, Francijas, Itālijas, Šveices un Latvijas piedalīsies augstvērtīgās lekcijās un praktiskās darbnīcās, apgūstot instrumentus klimata pārmaiņu mazināšanai un sistēmiskām pārmaiņām. Viņiem tiks nodrošinātas arī  ideācijas, problēmu kartēšanas un virtuālās prototipēšanas darbnīcas, būs iespēja strādāt ar mentoriem un izzināt Latvijas vides izaicinājumus, lai vasaras skolas noslēgumā izstrādātu klimatam draudzīgus risinājumus un biznesa idejas.

«Journey Riga 2021» laikā notiks arī divi atvērti pasākumi plašai auditorijai. 27. jūlijā plkst. 15.00 sāksies virtuāla ekskursijā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā «Getliņi Eko», kurā būs iespēja uzzināt poligona vēsturi, iepazīties ar inovatīviem mūsdienu risinājumiem – atkritumu šķirošanu, elektroenerģijas, biogāzes un siltuma ražošanu –, un izzināt videi draudzīgas un ilgtspējīgas ekonomikas pārvaldības principus. Aicinām pieteikties virtuālajai ekskursijai līdz 26. jūlijam, aizpildot anketu.

Savukārt 29. jūlijā plkst. 19.30 notiks pieredzes stāstu vakars, kurā ar savu ceļu caur kļūdām un neveiksmēm pretim sasniegumiem iepazīstinās trīs personības – beziepakojuma veikalu īpašniece un ilgtspējīga dzīvesveida entuziaste Līga Rulle, «Swedbank» korporatīvās sociālās atbildības vadītāja Madara Ūlande un aeronautikas un biomedicīnas inženieris Nikolas Trutiak, kurš Latvijā attīsta vairākus tehnoloģiju jaunuzņēmumus. Pieteikties līdz 29. jūlijam šeit.

Abi pasākumi notiks angļu valodā, dalība tajos ir bezmaksas.

RTU ir «EIT Climate-KIC» partneris kopš 2016. gada, dodot iespējas Latvijas studentiem, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un dažādu jomu profesionāļiem attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, vienlaikus radot risinājumus klimata izmaiņu samazināšanai. Tādējādi RTU stiprina klimatam draudzīgas uzņēmējdarbības un zaļo tehnoloģiju attīstību Latvijā.