PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

12365.jpeg
Foto: Pexels
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Banku augstskola veidos kopēju bakalaura studiju programmu "Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas", informēja RTU.

Šajā programmā tiks sagatavoti finanšu sistēmu programmatūras izstrādātāji. RTU pārstāji pauž, ka kopējā studiju programma ir nozīmīgs solis abu augstskolu sadarbībā un unikāla iespēja piedāvāt Latvijā vēl nebijušu starpdisciplināru programmu, sadarbojoties nozares atzītākajiem finanšu un informācijas tehnoloģijas profesionāļiem.

Jaunā studiju programmu ir tiešā veidā orientēta uz nozares pieprasījumu, sagatavojot un nodrošinot studentus ar darba tirgū nepieciešamajām iemaņām ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mērogā, skaidroja augstskolā.

RTU studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis norāda, ka Latvijas augstskolas līdz šim nav piedāvājušas tik specifisku studiju programmu. "Tā kā banku sistēma kļūst aizvien datorizētāka un izmanto aizvien sarežģītākus risinājumus, ir nepieciešami speciālisti, kuri spēj efektīvi izstrādāt specializētu programmatūru finanšu sistēmām. RTU ir spēcīga datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas studiju bāze un ir augsti kvalificēti mācībspēki, ko augstskolā piedāvās, īstenojot šo kopējo programmu," viņš uzsver.

Savukārt Banku augstskolas rektors profesors Andris Sarnovičs uzsver, ka līguma parakstīšana par kopējas studiju programmas izveidi ir vērā ņemams notikums Latvijas augstākajā izglītībā. Viņš norāda, ka abas augstskolas sagatavo nozares profesionāļus, kuri ir konkurētspējīgi pasaules līmenī, un, apvienojot spēkus jaunas programmas izveidē, kā arī piesaistot informācijas tehnoloģijas un finanšu nozares pārstāvjus, jauniešiem tiks piedāvāta moderna augstākās kvalitātes studiju programma, informē aģentūra LETA.

"Tāpat arī augstskolu sadarbība var kalpot par piemēru tam, ka Latvijas augstskolas ir spējīgas apvienot spēkus un maksimāli efektīvi izmantot resursus, lai radītu jaunas, inovatīvas un mūsdienīgas studiju programmas," piebilst A.Sarnovičs.

Jaunās studiju programmas izstrādē piedalījās Banku augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas "Finanses" un RTU profesionālās bakalaura studiju programmas "Datorsistēmas" docētāji, kā arī informācijas tehnoloģijas un finanšu nozares pārstāvji.

Uzņemšana jaunajā studiju programmā tiek plānota pēc licences saņemšanas, tas ir, 2018.gadā, nodrošinot iespēju studentiem sākt studijas 2018./2019.akadēmiskajā gadā. Programmas ilgums būs četri gadi un, to beidzot, absolvents iegūs profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijā, kā arī programmēšanas inženiera kvalifikāciju.