PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

12367.jpeg
Saeima šodien konceptuāli atbalstīja Augstskolu likuma grozījumus, kas paredz, ka par jauna studiju virziena atvēršanu lemj augstskolas vai koledžas dibinātājs.

Saskaņā ar likumu privāto augstskolu un koledžu augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir tās dibinātājs, ko var attiecināt arī uz koledžām. Savukārt valsts dibināto augstskolām dibinātājs ir Ministru kabinets.

Vienlaikus tiks paredzēts, ka attiecībā uz valsts dibinātām augstskolām un koledžām iesniegums jauna studiju virziena atvēršanai jāiesniedz ministrijā, kuras nolikumā valsts dibinātā augstskola vai koledža iekļauta, vai attiecībā uz Iekšlietu ministrijas sistēmā esošajām koledžām un Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju attiecīgi Iekšlietu ministrijā vai Aizsardzības ministrijā.

Normatīvajā aktā tiks arī ietverts deleģējums Ministru kabinetam noteikt studiju virzienu atvēršanas kārtību, informē aģentūra LETA.

Paredzēts arī dot iespēju augstskolām un koledžām izvēlēties studiju virziena akreditācijas ietvaros veicamās studiju virziena novērtēšanas organizētāju: Akadēmiskās informācijas centru vai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru.

Tāpat ar likumprojekta atbalstīšanu plānots noteikt, ka studiju programmu licences parakstīs Studiju programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētājs un studiju virzienu akreditācijas lapas parakstīs Studiju akreditācijas komisijas priekšsēdētājs, tādējādi paātrinot studiju programmu licenču un studiju virzienu akreditācijas lapu parakstīšanu.