PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 31. maijs

Alīda, Jūsma

7881.jpeg
Foto: tommaso79 / 123RF
Periodā no šī gada marta līdz augustam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sākusi 25 administratīvā pārkāpuma lietvedības par dažādiem bērnu tiesību pārkāpumiem, informēja inspekcijā.

Kopumā VBTAI bērnu tiesību aizsardzības inspektori saņēmuši 239 iesniegumus par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.

Sešos mēnešos veiktas 90 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs, tostarp četras no tām tika veiktas izglītības iestādēs, divas - ārpusģimenes aprūpes iestādēs, trīs - bērnu nometnēs, četras - pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, kā arī viena - pirmsskolas izglītības iestādē.

Tāpat bērnu tiesību aizsardzības inspektori snieguši apmēram 200 telefona un klātienes konsultācijas iedzīvotājiem, kā arī speciālistiem par bērnu tiesību jautājumiem.

Viena no būtiskākajām pārbaužu laikā konstatētajām problēmām bija konfliktējošas attiecības starp vienaudžiem. Fiziskās un emocionālās vardarbības izpausmes tiek konstatētas gan pirmsskolas, gan vispārējās izglītības iestādēs - gan no salīdzinoši vieglām izpausmēm līdz pat smagiem kompleksa mobinga gadījumiem.

Kā norāda VBTAI, ņemot vērā līdzšinējo inspekcijas darba pieredzi, var secināt, ka lielākā daļa šo gadījumu nenotiktu, ja vecāki, pedagogi un citi pieaugušie, kas ikdienā ir kopā ar nepilngadīgajiem, pievērstu lielāku vērību bērnu uzraudzībai, brīvā laika pavadīšanai un iespējami operatīvi iesaistītos briestošo konfliktu risināšanā, informē aģentūra LETA.

Vēl viena nozīmīga problēma, kas atklājās pēc VBTAI pārbaudēm, bija nepietiekama bērnu uzraudzības nodrošināšana. "Šis jautājums ir cieši saistīts ar iepriekšējo konstatēto problēmu un bieži ir dažādu konfliktsituāciju iemesls, kā arī rada augstus riskus bērnu traumatismam un iespējamai kļūšanai par noziedzīgu nodarījumu upuriem," norāda inspekcijā.

Tāpat VBTAI pārbaužu rezultātā konstatējusi nepietiekamu bērnu aprūpi ģimenēs. "Diemžēl tieši ģimene ir tā vide, kur bērni visbiežāk tiek pakļauti dažādiem riskiem un apdraudējumiem. Šīs problēmas risināšana ir ne tikai atbildīgo iestāžu kompetencē - būtisks uzlabojums nav iespējams, ja arvien aktīvāk neiesaistīsies visa sabiedrība," uzsver VBTAI.