Balva jau 24 gadus tiek nodota labākajiem skolu kolektīviem mācību gadā par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā iepriekšējā mācību gadā. Lai izlemtu, kam pienākas pūces, tiek uzskaitīti skolu audzēkņu sasniegumi valsts un starptautiskajās mācību olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, vēsta laikraksts Latvijas Avīze.

Balvas dibinātāji uzskata, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamatposms ir skola, tādēļ jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgajiem skolēniem un jānodibina balva labākajām skolām, balstoties uz mācību darba rezultātiem.

Vakar tika apbalvotas 10 labākās lielās un mazās skolas. Ceļojošās pūces lielo skolu kategorijā šogad ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Valmieras Valsts ģimnāzija. 1. ģimnāzija reitinga veidotāju skatījumā ieguvusi krietni vairāk punktu pat par pārējām pūču saņēmējām. 

Mazo skolu grupā ceļojošo balvu ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas Herdera vidusskola, Rudzātu pamatskola un Balvu pamatskola.

Pilns Ata Kronvalda fonda veidotais skolu reitings atrodams portālā www.skolureitings.lv.