PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

Skolēni turpina iesniegt apelācijas par pamatskolas eksāmenu rezultātu pārskatīšanu
Skolēni turpina iesniegt apelācijas par pamatskolas eksāmenu rezultātu pārskatīšanu
Foto: pexels
Kopš jūnija izskaņā publicētajiem pamatskolas centralizēto eksāmenu sertifikātiem un eksāmenu vidējo rezultātu paziņošanas Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis nedaudz vairāk nekā 300 apelācijas no skolēniem un skolēnu vecākiem/aizbildņiem ar lūgumu pārskatīt kādu no eksāmenā iegūtajiem rezultātiem, informē Valsts izglītības satura centra .

Visvairāk apelāciju (216) uz šo brīdi saņemtas par matemātikas centralizētā eksāmena rezultātu pārskatīšanu, latviešu valodā - 57, angļu valodā - 38.

Pārsvarā apelācijas ir iesniegtas par viena eksāmena pārskatīšanu, tomēr ir gadījumi, kad skolēni vai skolēnu vecāki lūguši pārskatīt eksāmenu rezultātu divos no kārtotajiem pārbaudījumiem (13 iesniegumi) un viena apelācija saņemta par visu kārtoto pamatskolas eksāmenu vērtējumu pārskatīšanu.

Vienlaikus Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis vairāku izglītības iestāžu iesniegumus ar precizējumiem par skolēnu dalību kādā noteiktā eksāmena daļā vai papildtermiņa pārbaudījumos. Pārbaudot pieteiktos gadījumus, secināts, ka ir skolēni, kuri uz kādu no eksāmena daļām vai papildtermiņa eksāmenu nav ieradušies bez attaisnojoša iemesla. Šādos gadījumos, kad tiek konstatētas neatbilstības eksāmena dalībā, skolēna eksāmenā iegūtais rezultāts vai izsniegtais sertifikāts var tikt mainīts. Katrs no šiem gadījumiem tiek individuāli izvērtēts.

Turpinot eksaminācijas digitalizācijas procesu, kas šajā mācību gadā saistīts ne tikai ar trīs augstākā līmeņa eksāmenu norisi tiešsaistē, bet dažādu procesu vadību jaunajā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, eksāmenu norisē un sertifikātu sagatavošanā procesā tika konstatētas arī atsevišķas tehniskas problēmas, kas aizkavēja sertifikātu izsniegšanu un rezultātu publicēšanu portālā Latvija.lv.

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu par vērtējuma pārskatīšanu. Valsts izglītības satura centrā tiek izveidota īpaša apelācijas komisija, kas, darbu vēlreiz izvērtējot, pieņem lēmumu par vērtējuma saglabāšanu vai mainīšanu. Apelāciju iesniegšanas termiņš par pamatskolas eksāmenu vērtējumu pārskatīšanu ir 25. jūlijs.

2020. gadā Valsts izglītības satura centrs saņēma 182, 2021. gadā 188, 2022. gadā 110. apelācijas par vidusskolas posma eksāmenu vērtējumu pārskatīšanu. Līdz šim visbiežāk apelācijas iesniegtas par rezultātu pārskatīšanu bioloģijā, latviešu valodā un matemātikā. Vidēji no viena eksāmena kārtotājiem (piemēram, latviešu valoda) apelācijas rezultātā vērtējums mainījies par dažiem punktiem – līdz 10 skolēniem no 14 000 eksāmena kārtotājiem.

Šobrīd turpinās darbs pie vidējās izglītības posma eksāmenu vērtēšanas un sertifikātu sagatavošanas, kas izglītības iestādēm būs pieejami 11. jūlijā, savukārt pašiem skolēniem vai nepilngadīgo skolēnu vecākiem eksāmenu rezultāti būs redzami vietnē Latvija.lv.