PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

Turpinās aktīva pedagogu profesionālā pilnveide darbam lingvistiski neviendabīgā vidē
Turpinās aktīva pedagogu profesionālā pilnveide darbam lingvistiski neviendabīgā vidē
Foto: pexels
Lai pārejas uz mācībām latviešu valodā pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī vispārizglītojošās pamatizglītības programmas 1., 4. un 7. klasēs noritētu sekmīgi, liela nozīme ir pedagogu profesionālajai gatavībai darbam lingvistiski neviendabīgā vidē. Neskatoties uz to, ka mācību gads ir beidzies, Latviešu valodas aģentūra arī vasarā turpina organizēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus, nodrošinot skolotājiem metodisku atbalstu kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanai lingvistiski neviendabīgā valodas vidē, kā arī veido mācību grupas 2023. gada rudenim.

Latviešu valodas aģentūras vecākā metodiķe Vineta Vaivade uzsver: “Šodienas mācību process nav iedomājams bez individualizācijas un praktiskas virzības, tāpēc arī pedagogu tālākizglītībā ir svarīgi izmantot visdažādākās mācību formas un veidus. No Latviešu valodas aģentūras piedāvātajām tālākizglītības programmām katrs pedagogs var izvēlēties savām vajadzībām un iespējām atbilstošāko.” 2022. gadā Latviešu valodas aģentūra nodrošināja atbalstu profesionālai pilnveidei 2887 pedagogiem, 2023. gadā plānots sniegt atbalstu vairāk nekā 3000 pedagogiem. Latviešu valodas aģentūras īstenotā atbalsta izvērtējumā visbiežāk izskan vārdi – praktiski, noderīgi, mūsdienīgi, daudzveidīgi un kvalitatīvi. Sakām paldies pedagogiem, kuri ar prieku iesaistās savas profesionālās kompetences pilnveidē un kuri jau ir izmantojuši Latviešu valodas aģentūras sniegtās iespējas. Mudinām arī pārējos aktīvi tās izmantot!

Pirmsskolas pedagogu profesionālā pilnveide

2023. gada augustā, septembrī un oktobrī notiks pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi 12 skolotāju grupām (240 pedagogi) latviešu valodas apguves metodikā un valodas prasmes pilnveidē “Rotaļnodarbības latviski” (60 stundas).

Augustā un septembrī 10 pirmsskolas pedagogu grupām notiks 8 stundu kursi 5 programmās: “Latviešu valodas apguve integrētā mācību procesā lingvistiski neviendabīgā vidē pirmsskolā”; “Drāma kā metode latviešu valodas apguvē lingvistiski neviendabīgā vidē pirmsskolā”; “Latviešu valodas prasmju pilnveide lingvistiski neviendabīgā vidē pirmsskolā”; “Bērnu literatūra latviešu valodas apguvē  lingvistiski neviendabīgā vidē pirmsskolā”; “Latviešu valodas mācību satura plānošana lingvistiski neviendabīgā vidē pirmsskolā”.

Augustā un septembrī notiks arī 7 semināri – praktiskās darbnīcas (4 stundas) par latviešu valodas apguves metodiku lingvistiski neviendabīgā vidē darbā ar pirmsskolas vecuma jauniebraucēju bērniem.

Tāpat augustā un septembrī notiks kursi 5–6 gadus vecu bērnu pirmsskolas pedagogiem un 1. klases pedagogiem (12 stundas), lai nodrošinātu bērnu sekmīgu iekļaušanos skolā mācībām latviešu valodā.

Profesionālās pilnveides kursi vispārējo vidējo izglītības iestāžu pedagogiem

2023. gada augustā mācības (60 h programmā) sāks 4 iepriekš mazākumtautību izglītības programmas īstenojušo skolu (2023. gadā sāk mācības latviešu valodā) 1. klases skolotāju grupas Rēzeknē, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā.

Augustā piedāvāsim pedagogiem vairākas profesionālās kompetences pilnveides programmas, īpašu atbalstu sniedzot tiem 7. klases pedagogiem, kuri sāks savu mācību priekšmetu mācīt latviski – divas programmas (12 stundas) latviešu valodas skolotājiem gan latviešu valodas apguves, gan literatūras apguves metodikā, kā arī profesionālās pilnveides kursus citu mācību priekšmetu pedagogiem par tekstpratības jautājumiem un pedagogu sadarbības iespējām.

Augustā un septembrī plānoti divi semināri – praktiskās darbnīcas (4 stundas) par latviešu valodas apguves metodiku lingvistiski neviendabīgā vidē darbā ar 1. klases vecuma jauniebraucēju bērniem.

2023. gada otrajā pusē notiks meistarklases (36 stundas) Liepājā, Daugavpilī, Olainē un Rīgā fizikas un matemātikas skolotājiem pārejā uz mācībām latviešu valodā.

Kopš 2023. gada janvāra darbojas tiešsaistes metodikas skola „Mācīsim latviski!”, kurā tiek izzināti dažādi pedagoģijas un metodikas jautājumi valodas mācīšanā un pārejā uz mācībām latviešu valodā. Gada otrajā pusē ieplānoti vēl 4 semināri.

Pamatskolas pedagogiem tiek rīkotas tiešsaistes konsultācijas – tās ir mācīšanās kopienas kā atbalsts darbam lingvistiski neviendabīgā vidē. Līdz šim notikuši 6 šādas konsultācijas, līdz gada beigām katru mēnesi plānotas divas konsultācijas (mēneša 1. un 3. nedēļā).

Pedagogiem aktuālā informācija ir pieejama Latviešu valodas aģentūras tīmekļvietnē.

Plašāku informāciju par aktuālajām profesionālās pilnveides iespējām skatīt šeit.