PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

10224.jpeg
Foto: andreypopov / 123RF
Apstiprināti noteikumi, kas paredz nodrošināt finansējumu nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai.

Valdība Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos noteikumus apstiprināja 31.maijā.

Kā norāda IZM, finansējums 3,3  miljonu eiro paredzēts izglītojamo zinātniski pētnieciskajai darbībai, valsts mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanai un izglītojamo dalībai starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, starptautiskajās izstādēs, konkursos un jauno zinātnieku skolās, kā arī metodiskā atbalsta sniegšanai pedagogiem darbā ar talantīgiem skolēniem.

Metodiskā materiāla nepieciešamību IZM pamato, skaidrojot, ka pašlaik darbu ar talantīgajiem skolēniem skolas īsteno atbilstoši katras skolas noteiktajām prioritātēm ar esošo finansējumu. Līdz ar to, lai nodrošinātu atbalsta sistēmas izveidi izglītojamo talantu un spēju attīstībai, tiks izstrādāts metodiskais materiāls pedagogiem, kas palīdzēs viņiem identificēt talantīgus izglītojamos un nodrošināt atbalstu izglītojamo talantu izkopšanai. Tāpat IZM ir iecerējusi organizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus, kuru laikā plānots izglītot 400 skolotājus, informē ziņu aģentūra LETA.

IZM projekta laikā līdz 2023.gadam cer panākt, ka vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu individuālas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, sasniegs 200, tajā skaitā līdz 2018.gada 31.decembrim - 100 skolas. Tāpat IZM plānos ir panākt, ka 2023.gadā būs 200 vispārējās izglītības iestādes, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai.

Aptuveni puse no 3,3 miljoniem paredzēti novadu, republikas pilsētu vai novadu apvienību mācību priekšmetu olimpiāžu norises koordinēšanai un valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanai, kā arī izglītojamo dalībai starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Savukārt atbalsts izglītojamo zinātniski pētnieciskajai darbībai būs 27% no pieejamā finansējuma. Metodiskā atbalsta izstrāde pedagogiem veidos 10% no kopējā finansējuma, bet projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana - 12% no 3,3 miljoniem eiro. Atlikušais finansējums paredzēts informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai.

Kopumā no teju 3,3 miljoniem eiro 2,8 miljoni eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet 493 103 ir valsts budžeta finansējums.