Projekta atklāšanas laikā tā vadītāja Dita Rietuma pavēstīja, ka arī izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile ir atzinīgi novērtējusi projektu Kino skolās.

Savukārt Valsts izglītības satura centra pārstāve Sandra Falka pauda izbrīnu, ka šāds projekts radīts tikai tagad: “Kā tas ir varējis notikt, ka tik ilgus gadus nav satikusies institūcija, kas ir atbildīga par kino, ar institūciju, kas ir atbildīga par izglītības saturu? Taču labāk vēlu nekā nekad!” Viņa arī uzsvēra, ka audiovizuālā izglītība ir ārkārtīgi svarīga, taču Latvijā tā ir salīdzinoši zemā līmenī, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, kurās  kino izglītībai pievērš krietni lielāku uzmanību.

E-klase jau informēja, ka Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir izveidojis informatīvu izdevumu Kino skolās, kura mērķis ir veicināt Latvijas filmu pieejamību un izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. Lai veicinātu jauniešu radošumu un spēju orientēties  audiovizuālajā pasaulē, ir būtiski pilnveidot un padziļināt skolēnu izpratni par kino valodu un veicināt prasmi tajā orientēties.

Kino skolās ir metodiskais materiāls skolotājiem, grāmata ­(112. lpp), kā arī iespēja Latvijā tapušās filmas izmantot tiešsaistes režīmā platformā www.filmas.lv.

Mācību stundu plāni ir paredzēti 1.–3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–9. klasei un 10.–12. klasei. Filmas un mācību stundu plānus ieteicams izmantot dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas un vizuālās mākslas, satura apguvē.

Mērķis ir palīdzēt skolotājam izvēlēties konkrētu latviešu filmu, tās fragmentu, lai paspilgtinātu vai ilustrētu kādu noteiktu mācību tēmu. Visiem mācību stundu plānu paraugiem ir ieteikuma raksturs.

Filmas, kuras var izmantot mācību procesā, ir ievietotas portālā www.filmas.lv. Turpat atrodami arī mācību stundu plāni (pdf formātā), kurus iespējams lejupielādēt. To paraugi iekļauti informatīvajā  izdevumā Kino skolās.