Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt solidaritāti un uzlabot jauniešu kompetences, risinot vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. Solidaritātes un brīvprātīgā darba projektu īstenotājiem Latvijā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2. projektu konkursā ir pieejami  631 964 eiro, no tiem 553 545.00 eiro – brīvprātīgā darba projektiem, bet 78 419.00 eiro – solidaritātes projektiem. Jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri vēlas iesaistīties solidaritātes un brīvprātīgā darba aktivitātēs, ir aicināti reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.

Savukārt, lai organizācijas varētu iesniegt pieteikumus brīvprātīgā darba projekta finansējuma saņemšanai, ir nepieciešams iegūt kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai. Pieteikumus vadošās organizācijas lomai līdz 2021. gada 13. septembrim var iesniegt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Vēlāk saņemtie pieteikumi tiks izvērtēti, bet JSPA negarantē, ka tie tiks izvērtēti līdz 2021.gada 4. oktobrim.

Lai sniegtu plašāku ieskatu par par stratēģiskās pieejas veidošanu Kvalitātes zīmes vadošās organizācijas lomas saņemšanai, JSPA 25. – 27. augustā organizē mācības, interesenti ir aicināti pieteikties dalībai līdz 20. augusta plkst. 12:00, aizpildot reģistrācijas anketu.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātes vērstas uz iekļaušanu un dažādību, digitālo transformāciju, vides ilgtspējas un klimata jautājumiem, kā arī dalību demokrātiskajā dzīvē. Tāpat nozīmīga  ir arī veselības veicināšana, profilakse un atbalsts veselības jomā. 

Plašāka informācija par “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu, tās projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama šeit. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.