PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 19. jūnijs

Nils, Viktors

11975.jpeg
Foto: pexels-photo-198979
Šodien stājas spēkā grozījumi noteikumos par bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību.

Tie paredz izmaiņas noteikumu normās par ārsta zīmes nepieciešamību un higiēnas pamatprasībām nometnēs.

Valdībā apstiprinātie noteikumu grozījumi nosaka, ka nometnes dalībniekam pirms došanās uz nometni nebūs jāsaņem ģimenes ārsta izziņa, ja nometnes dalībnieks piedalās dienas nometnē, kā arī, ja viņa veselības aprūpe jau tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā.

Savukārt gadījumā, ja dalībnieks piedalās diennakts nometnē, tad triju mēnešu laikā pirms nometnes darbības uzsākšanas ir nepieciešama ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa (vai tās kopija, uzrādot oriģinālu) par dalībnieka veselības stāvokli un rekomendācijām.

Noteikumu grozījumos paredzēts izņēmums attiecībā uz jaunsargiem, kuriem nav nepieciešama ārsta zīme Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajos pasākumos, jo viņu veselības aprūpe tiek veikta saskaņā ar noteikumiem par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību un mācību gada sākumā jaunsargam jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par viņa veselības stāvokli.

Pieņemtās izmaiņas tāpat paredz, ka pedikulozes pārbaudi dalībniekiem nometnes pirmajā dienā veic ārstniecības persona vai ārstniecības iestādes (ar kuru organizētājs noslēdzis vienošanos par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu) darbinieks. Līdz šim pedikulozes pārbaudi veica ģimenes ārsts 10 dienas pirms bērna dalības nometnē, taču šie grozījumi spēkā stāsies 1.oktobrī, informē aģentūra LETA.