Bulduru tehnikums atrodas Jūrmalā, pašā Lielupes krastā. Piedāvājam apgūt valsts finansētas mācību programmas dārzkopības, augkopības, ainavu un parku labiekārtošanas (būvniecības), ēdināšanas, viesmīlības un floristikas programmās, kā arī maksas programmu koku kopšanā.

Bulduru Tehnikums rīko Atvērto durvju dienu tiešsaistē, 29.martā, plkst. 15:00, kuras laikā būs iespēja iepazīt skolu un tajā apgūstamās kvalifikācijas.

Pieteikties Atvērto durvju dienai iespējams ŠEIT.

Aicināti visi – skolnieki un viņu vecāki, skolotāji un skolu karjeru konsultanti!

Jaunajam mācību gadam aicinām pieteikties valsts finansētās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās (mācību ilgums no 1 līdz 4 gadiem), lai apgūtu sekojošas profesijas:

Pēc 9.klases:

DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶIS

AINAVU BŪVTEHNIĶIS

PAVĀRS

VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

KOKKOPIS (ARBORISTS) no 17 gadu vecuma (maksas programma).

Pēc 12.klases:

DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶIS

AINAVU BŪVTEHNIĶIS

KOKKOPIS (ARBORISTS)

FLORISTIKAS SPECIĀLISTS

KOKKOPIS (ARBORISTS) no 17 gadu vecuma (maksas programma).

Pieteikšanās mācībām noritēs attālināti, pieteikšanās anketa atrodama ŠEIT.

Par tehnikumu:

MĀCĪBU VIDE

Bulduru Tehnikumā mācības rit skolā, kurai piekļaujas senais dendroloģiskais parks ar ūdensrožu dīķi, skolas viedais jeb “i-Dārzs”, modernas siltumnīcas un svaigi remontētas mācību auditorijas, atjaunota sporta un trenažieru zāle. Turpat tehnikuma teritorijā atrodas divas dienesta viesnīcas, kurām līdz jaunajam mācību gada sākumam aktīvi noris atjaunošanas un remontdarbi. Jau no jaunā 2023.mācību gada esošie un topošie skolas audzēkņi varēs mitināties svaigi remontētās telpās. Jūrmalas pilsētas sniegtās iespējas - mūzikas un mākslas skola, kultūras pasākumi un sporta aktivitātes.

NĀKOTNE

Bulduru Tehnikums ir  Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes LBTU (bijusī “Latvijas Lauksaimniecības universitāte”) struktūrvienība, kas skolas audzēkņiem sniedz priekšrocības tālākām studijām izvēlētajā profesijā, kurā pirmās iemaņas gūtas Bulduros. Skolas absolventi beidzot mācības Bulduros ar vidējo atzīmi ‘7’, tiek garantētas budžeta vietas LBTU studijām. Izglītības iestāžu mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi.

Tehnikums nemitīgi attīstās un pilnveidojas. Šobrīd tā apkārtnē ir tapis vienīgais Latvijā un retais Eiropā viedais “i-Dārzs”. Projekta mērķis ir izgatavot un ieviest dabā robotu, kas pārvietosies starp augu dobēm, fotogrāfē un skenē augus ar dažādām kamerām un lāzeru, lai sekotu līdzi to attīstībai, darbinā laistīšanas sistēmu, savlaicīgi nosaka slimību un kaitēkļu parādīšanos, informāciju, apkopojot datubāzē. Pavasara un vasaras mēnešos skolas viedā dārza dobēs pārvietojas speciāli radīts robots – kas ir zinātnes un tehnoloģiju pārnese un ieviešana dārzkopības nozarē.

Tehnikumā pilnā sparā tiek attīstīta un iekārtota Augu Biotehnoloģiju laboratorija, kurā mācās un praktiskos darbos iziet skolas izglītojamie.

Teritorijā ir plaši mācību lauki, mūsdienīgas mācību siltumnīcas 2400m2 platībā, parks, kuros prakses darbos iziet skolas izglītojamie.

2022.gada pavasara papildinājums – skolas koka dizaina darbnīca, kas būs viena no modernākajām Baltijā, kā arī līdz gada nogalei tiks izveidots un iekārtots kokkopju – arboristu apmācību centrs.

Tehnikuma attīstībā ir iecerēta cieša sadarbība ar attiecīgās nozares uzņēmumiem, tos iesaistot dārzkopības modulāras programmas un būvniecības programmas aprobācijā.

Izveidota sadarbība ar uzņēmumiem, lai sniegtu pilnvērtīgāku praktisko darbu īstenošanu ainavu būvtehniķa specialitātes izglītojamiem, kā arī papildinātu mācību materiāli tehnisko bāzi un veiktu jaunās mācību programmas pilnveidošanu.

Tehnikumā ir apstiprināts un uzsākts Centrālbaltijas reģiona projekts “Kļūsti konkurētspējīgāks”, lai salīdzinātu mūsu valsts ainavu būvtehniķa profesijas standartu ar citās Baltijas jūras reģiona valstīs esošo ainavu dārznieka profesijas standartu un izstrādātu tirgū pieprasītu profesionālās izglītības programmu.

Bulduru Tehnikuma dārzkopības programmas pedagogi piedalās Valsts izglītības satura centra projektā "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" darba grupā, lai izveidotu modulārās profesionālās izglītības programmas četrām profesionālajām kvalifikācijām Dārzkopības jomā. Īpaši nozīmīgi mūsu mācību iestādei ir sadarbības partneri, kuri nodrošina kvalifikācijas un mācību prakšu vietas audzēkņiem.

Bulduru Tehnikumam ir skolas attīstības biedrība, kas darbojās, lai veicinātu dārzkopības nozares attīstību. Biedrība ir izstrādājusi labāko jauno topošo dārzkopju - Bulduru izglītojamo prēmēšanas nolikumu. Ikviens BDV Dārzkopības programmas izglītojamais var pieteikties uz Bulduru Tehnikuma skolas attīstības biedrības stipendiju.

Dalība Starptautiskos Erasmus+ projektos

Skola aktīvi ņem dalību Erasmus+ starptautiskajos projektos un regulāri skolas izglītojamie un pedagogi dodas zinību apmaiņas braucienos par Eiropu, apmeklējot radniecīgas izglītības iestādes un uzņēmumus.

Prakses iespējas un KARJERA

Skola īsteno veiksmīgu sadarbību un izglītojamo prakses vietas ar uzņēmumiem dažādās nozarēs: “Labie koki” SIA, A/S “Rīgas meži,” „Jūrmala SPA,” „Semarah Lielupe”,  SIA “Jūrmala Golf Course”, SIA ‘”JLD”, SIA „Jāņa Aldermaņa dārzniecība”, SIA “Galantus,” “Noraga”, ziedu tirgotava “Lakstos”.

Divas reizes gadā jaunieši dodas savus spēkus pārbaudīt Eiropas mērogā, piedaloties konkursos, mācību apmaiņas programmās, kā arī īsteno savas mācību prakses.

Papildu iespējas: dzīvošana dienesta viesnīcās, sporta un trenažieru zāles bezmaksas apmeklēšana, interešu pulciņi, skolas ēdnīca, stipendija.

Detalizētāk par skolu un mācību programmām: www.bulduri.lv

Reklāmraksts