PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

9276.jpeg
Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja
Ja pedagogu streika laikā izglītības iestāde ir nolēmusi strādāt minimālā režīmā, tad tai ir jānodrošina bērnu pamatvajadzības. 

Tas nozīmē ēdināšanu un mazākajiem bērniem atpūtu pēc pusdienām, uzsver Tiesībsarga birojā.

Strādājošo tiesības streikot garantē Satversme, tomēr šīs tiesības nav absolūtas. Saskaņā ar valsts pamatlikumu personas tiesības, kas noteiktas Satversmes 108.pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

Streikošanas tiesību ierobežojumus nosaka Streiku likums, nosakot, ka streikot ir aizliegts tiesnešiem, prokuroriem, policijas darbiniekiem, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbiniekiem, robežsargiem, valsts drošības iestāžu darbiniekiem, ieslodzījuma vietu uzraugiem un personām, kas dienē Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Streiku likums tāpat nosaka darba devēja un streika komitejas pienākumu nodrošināt, lai streika laikā minimālā apjomā tiktu turpināts darbs sabiedrībai nepieciešamajos dienestos, uzņēmumos, kura pārtraukšana radītu draudus valsts drošībai, visas sabiedrības, kādas iedzīvotāju grupas vai atsevišķu indivīdu drošībai, veselībai vai dzīvībai. Tie ir ārstniecības un medicīniskās palīdzības dienesti, sabiedriskā transporta dienesti, dzeramā ūdens piegādes dienesti, elektroenerģijas un gāzes ražošanas un piegādes dienesti, sakaru dienesti, gaisa satiksmes kontroles dienesti un tie dienesti, kuri nodrošina gaisa satiksmes kontroles dienestus ar meteoroloģisko informāciju, ar visu veidu transporta kustības drošību saistītie dienesti, atkritumu un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas dienesti, radioaktīvo vielu un atkritumu uzglabāšanas, izmantošanas un kontroles dienesti un civilās aizsardzības dienesti.

Normatīvajos aktos nav noteikts streikošanas aizliegums pedagogiem, kā arī izglītības nozare nav atzīstama par sabiedrībai nepieciešamu dienestu Streiku likuma izpratnē. Attiecībā uz izglītības nozarē strādājošajiem Starptautiskā Darba organizācija ir tieši norādījusi, ka izglītības nozare nav uzskatāma par sabiedrībai nepieciešamu dienestu.

Tiesībsarga birojā uzsver, ka, pamatojoties uz iepriekš minēto, pedagogiem ir tiesības streikot un streika dienā izglītības iestādes var būt slēgtas.

Ja pedagogu streika laikā izglītības iestāde ir nolēmusi neslēgt iestādi, bet strādāt minimālā režīmā (to nosaka iestāde pati), bērnu ēdināšana un atpūta pēc pusdienām ir jānodrošina, jo ir nepieciešams nodrošināt bērnu pamatvajadzības.