PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

5632.jpeg
Foto: 123RF Stock Photo
Rēzeknes novadā līdzšinējo trīs speciālo internātpamatskolu vietā būs viena speciālā pamatskola, šodien lēmusi Rēzeknes novada dome.

Domē pieņemts lēmums par Maltas speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu un par Tiskādu un Adamovas speciālo internātpamatskolu likvidāciju. Plānots, ka novadā būs viena speciālā skola - Rēzeknes novada speciālā pamatskola Maltā, savukārt Tiskādos tiks realizētas izglītības programmas, kuras līdz šim tika realizētas abās slēgtajās skolās.

Pašlaik minētajās skolās kopējais audzēkņu skaits ir 252. Tiskādu speciālajā internātpamatskolā mācās 50 bērni, un 28 ir no citām pašvaldībām., Adamovas speciālajā internātpamatskolā ir 72 audzēkņi, un lielākā daļa - 63 - ir no citam pašvaldībām, savukārt Maltas speciālajā internātpamatskolā ir 128 skolēni - 22 no novada, 59 no citām pašvaldībām 59, vēl 47 skolēni ar īpašām vajadzībām apgūst amatus arodklasēs. Skolu darbību finansē no valsts budžeta proporcionāli audzēkņu skaitam mērķdotācijas formā.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka skaidroja, ka jau pērnā gada oktobrī pašvaldībā izveidota darba grupu, kura izvērtēja speciālo izglītības iestāžu darbību funkcionālā un finansiālā griezumā. Tāpat novērtēts katras skolas infrastruktūras stāvoklis, informē aģentūra LETA.

Darba grupa secinājusi, ka, sarūkot izglītojamo skaitam speciālajās izglītības iestādēs, attiecīgi tiek samazināta mērķdotācija skolu darbībai. Tikai 2019.gada astoņu mēnešu darbam pašvaldības budžetā bija jāparedz papildus 50 000 eiro skolu ikdienas uzturēšanai - skolēnu ēdināšanai, algām, apkurei, tehniskajiem izdevumiem.

Turklāt, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, no 2020.gada 1.septembra valsts budžetā netiks paredzēts finansējums izglītības programmām, kuras pašlaik realizē Adamovā un Tiskādos.

Novada pašvaldība izstrādā skolu likvidācijas plānu, kurā noteiks ar skolu slēgšanu saistīto darbu realizēšanas laiku un atbildīgās personas. Novada pašvaldības vadība, tiekoties ar visu minēto skolu darbiniekiem, ir izrunājusi reformu nepieciešamību, apgalvoja D. Selecka, piebilstot, ka skolu kolektīvi izprot optimizācijas nepieciešamību un ir gatavi iesaistīties turpmākajā reorganizācijas procesā.

Tuvākajā laikā tiks izvērtēti risinājumi Adamovas skolas infrastruktūras turpmākai izmantošanai.