Skolēni var pretendēt uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas 10., 22.,34., 49., 64., 84. un 89.vidusskolā, Rīgas Juglas, Purvciema, Ostvalda, Centra humanitārajā, Imantas, Kultūru un J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, kā arī Ziemeļvalstu ģimnāzijā.

Informācija par brīvo vietu skaitu ir pieejama šo skolu tīmekļavietnēs.

Apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā var piedalīties 9.klases absolventi, kuri vēlas iestāties tajās Rīgas vispārējās vidējās izglītības skolās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā konkursa kritēriju skolēnu uzņemšanai 10.klasē.

Iestājpārbaudījuma mērķis ir novērtēt 9.klašu skolēnu - pretendentu vispārējās pamatizglītības programmā iegūto zināšanu un prasmju atbilstību izvēlētajai vispārējās vidējās izglītības programmai. Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām - matemātikas un svešvalodas, tas notiks rakstiski, un uzdevumu izpildes laiks ir divas astronomiskās stundas. Uz apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un rakstāmpiederumi.