PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 19. jūnijs

Nils, Viktors

10098.jpeg
Foto: pressmaster / 123RF
Valdība līdz 2018.gada novembrim iecerējusi sakārtot skolu tīklu, liecina Ministru kabineta rīcības plāna projekts, ko izskatīja Ministru kabineta sēdē.

Līdz šī mācību gada beigām jānodrošina tas, ka transporta maršrutu tīkls tiek salāgots ar skolu tīklu, bet līdz 2017.gada janvāra beigām jāpanāk, ka pedagogu darba samaksa pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs paredz izglītības pakāpju finansēšanas koeficientus un finansējuma sadales principus, ņemot vērā iedzīvotāju teritoriālo blīvumu.

Līdz 2018.gada novembrim Ministru kabinets apņēmies izveidot izglītības iestāžu pieejamības kritērijus un atbalsta pasākumus, kā arī nodrošināt, ka darbojas vienošanās par pašvaldību savstarpējo norēķinu par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sistēmas modificēšanai, nodrošinot, ka sākumskolas izglītību iegūst iespējami tuvu dzīvesvietai, pamatizglītību un vidējo izglītību - konkurētspējīgā izglītības iestādē, informē ziņu aģentūra LETA.

Šajā laika periodā valdība cer sasniegt, ka tiek palielināts izglītojamo skaits, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta vispārējās izglītības mācību vide. Līdz 2023.gadam plānots panākt, ka ir 100-115 pilnībā modernizētas vispārējās izglītības iestādes. Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, tiktu nodrošināta 47 206 personām.

Tāpat līdz 2023.gadam tiktu palielināts audzēkņu skaits, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūra atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Līdz 2018.gada novembrim vismaz 160 pedagogiem darba zaudēšanas gadījumos, kas saistīti ar skolu tīkla sakārtošanu, vecumā no 60 līdz 63 gadiem būs pieejams finansiāls atbalsts citas nodarbinātības sākšanai.