Mērķdotācija paredzēta laika posmam no šī gada 1.septembra līdz 31.decembrim.

Rīkojums sagatavots balstoties uz likumu "Par valsts budžetu 2018.gadam", kurš paredz piešķirt pašvaldībām mērķdotāciju, lai daļēji nodrošinātu internātskolu uzturēšanas izdevumus par internātskolā uzņemtiem bāreņiem un maznodrošinātiem izglītojamiem.

Mērķdotāciju pašvaldībām aprēķina, nosakot bāreņu, maznodrošināto izglītojamo skaita īpatsvaru pret kopējo internātskolā uzņemto izglītojamo skaitu. Mērķdotācijas aprēķinā par pamatu ņem piešķirto valsts budžeta finansējumu 246 eiro apmērā vienam mēnesim par vienu bāreni.

Rīkojums paredz, ka šajā laika posmā VARAM reizi mēnesī nodrošinās finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību kontiem 1/4 daļas apmērā no mērķdotācijas apmēra, informē aģentūra LETA.

Pamatojoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, uz šī gada 1.septembrī pavisam internātskolās ir 1325 izglītojamie, tajā skaitā 691 ir bārenis.

Jautājumu šodien plānots skatīt Ministru kabineta sēdē.