Šajā mācību gadā izglītības iestādē nav nokomplektēta 4. un 6.klasē, un, samazinoties skolēnu skaitam, nolemts skolu likvidēt, jo tā no pašvaldības prasījusi pārāk lielus ieguldījumus. S. Viškure apgalvoja, kas tas nav bijis vienas dienas lēmums, jo šāds solis izvērtēts, apspriežoties ar skolas vadību, izglītības jomas speciālistiem.

Paredzēts, ka skolēni mācības varēs turpināt Dagdas un Ezernieku vidusskolās, līdz kurām pašvaldība nodrošina transportu. Iespējams, šajās izglītības iestādēs darbu varēs piedāvāt arī skolas pedagogiem, taču, pēc S. Viškures teiktā, pedagogi var iesaistīties arī dažādos ar izglītības jomu saistītos projektos.

"Pašas ēkas liktenis gan ir atklāts jautājums," pauda domes priekšsēdētāja vietniece, cerot, ka objekts varētu ieinteresēt kādu investoru.