PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

10822.jpeg
Foto: shalamov / 123RF
Pašvaldībām būs jānodrošina atbalsts vecākiem arī gadījumos, ja viņi izvēlēsies privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kas atrodas citas pašvaldības teritorijā.

To paredz grozījumi noteikumos par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei, kas vakar, 21.novembrī, atbalstīti Ministru kabineta komitejā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzsver, ka šie grozījumi pozitīvi ietekmēs bērnu vecākus, dodot tiem iespēju gadījumā, ja pašvaldība nespēj nodrošināt vietu pašvaldības izglītības iestādē, izvēlēties savam bērnam piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādi no plašā, daudzpusīgā un kvalitatīvā piedāvājumu klāsta.

Tāpat noteikumi paredz prasību pašvaldībai, aprēķinot vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, veikt atsevišķu aprēķinu par bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un par bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Aprēķināšanas mehānisms paredz, ka vispirms tiek aprēķināti kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi, iekļaujot iepriekšējā gada valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu atalgojumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, valsts budžeta dotāciju mācību līdzekļu iegādei. Turpmāk kopējie izdevumi tiek izmantoti formulās, pēc kurām tiek diferencēts pašvaldību atbalsts pa bērnu vecuma grupām.

Pašvaldībām arī būs pienākums savās mājaslapās publicēt privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu tāmes. Tas tiek darīts, lai vecākiem būtu pieejama vienkopus visa informācija par pirmsskolas izglītību, gan par pašvaldības atbalsta apmēru, gan arī par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu cenām. Ministrija paskaidro, ka ir konstatēti gadījumi, kad vecākiem nav informācijas par to, no kādām izdevumu pozīcijām veidojas privātās pirmsskolas izglītības iestādes kopējie izdevumi. Parasti rēķinā, ko saņem vecāki, ir norādīta summa, ko sedz pašvaldība, un starpība, kas ir jāapmaksā bērnu vecākiem, bet netiek atšifrēts, par kurām izdevumu pozīcijām ir jāmaksā vecākiem, informē aģentūra LETA.

Grozījumos arī noteikts, ka, aprēķinot vidējās viena bērna izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kopējos iepriekšējā gada izdevumus dala ar bērnu skaitu iepriekšējā gada 1.septembrī. Savukārt privātais bērnudārzs, izsniedzot rēķinu par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu, norāda maksas samazinājumu, par kuru saņemts pašvaldības atbalsts un mērķdotācija. Šāda prasība noteikta, jo ir bijuši gadījumi, kad iestādes izrakstītajos rēķinos bērnu vecākiem norāda tikai summu, kas ir jāmaksā pašvaldībai un kas ir jāmaksā vecākiem. Līdz ar to izveidojas situācija, ka bērnu vecākiem nav precīzas informācijas, par kurām izdevumu pozīcijām vecākiem ir jāmaksā.

Grozījumi regulējumā vēl jāapstiprina valdībai.