Kā uzskata I. Vilde, Rīgas pašvaldība nodrošina plašāko interešu izglītības piedāvājumu valstī nodrošinot izglītību dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, mūzikā un sportā, teātra mākslā, tehniskajā jaunradē, vides zinībās un radošās industrijas nozarē.

Pašvaldības skolās strādājot vairāk nekā 2000 interešu izglītības pedagogi, bet dažādus pulciņus apmeklējot vairāk nekā 55 000 audzēkņu, informē aģentūra LETA.

Gada balvas piešķir, lai novērtētu interešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu sasniegumus, kā arī, lai izteiktu atzinību audzēkņiem, kolektīviem un viņu pedagogiem par ieguldījumu nozarē.

Balvas tiek piešķirta vairākās nominācijās - "Par sasniegumiem interešu izglītībā", "Par ieguldījumu interešu izglītībā", "Debija interešu izglītībā", kā arī nominācijā "Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā", kurā balvu saņem pedagogs par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Rīgā.

Audzēkņiem un kolektīviem balvas tiek piešķirtas par gūtajiem panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos.