Lietotājvārds
Parole

SIA “Izglītības sistēmas” šobrīd īsteno sekojošus ERAF projektus:

“IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei”, kura mērķis ir ieviest uz pierādījumiem un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu izglītības nozarē. Tas ļaus salīdzināt dažādas mācību un mācīšanās prakses, ļaujot skolotājiem un skolu vadītajiem pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Skolas sasniegumu salīdzinājums, ieviešot ari skolēnu individuālās izaugsmes dinamiku, ļaus pašvaldībām ka skolu dibinātājam un finansētājam pieņemt uz datiem balstītus lēmumus par budžeta veidošanu, skolotāju stimulēšanu un skolu tīkla optimizāciju.

Finansējuma saņēmējs : Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Sadarbības iestāde : Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Cita informācija : Sadarbības partneris SIA "Izglītības sistēmas"

Projekta numurs: 1.1.1.1/19/A/076

“Lielo datu vadīta Termodinamisko procesu monitoringa un pārvaldības risinājuma izstrāde datu centra gaisa dzesēšanas sistēmu Energopatēriņa samazināšanai un Optimālas darbības nodrošināšanai (bigTEO)”, kura mērķis ir iegūt intelektuālās īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz datu centru energopatēriņa samazināšanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu, IoT sensoru un lielo datu vadītu monitoringa un pārvaldības risinājumu, kas veiktu pilna apmēra termodinamisko datu uzskaiti un analīzi serveru telpu un skapju/statņu līmenī, vienlaicīgi nodrošinot mašīnmācīšanas un optimizācijas tehnikā balstītu proaktīvu rekomendāciju sniegšanu dzesēšanas sistēmu optimālas darbības nodrošināšanai atbilstoši pieprasītajām skaitļošanas jaudām.

“Lielo datu vadīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības risinājuma izstrāde (BICTSeMS)”, kura mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) drošības risinājumu uzlabošanas, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu, mākslīgā intelekta un lielo datu vadītu horizontāli mērogojamu reālā laika IKT drošības pārvaldības risinājumu BICTSeMS, kas nodrošinātu pilna apmēra tīkla datu un serveru žurnālfailu analīzi atbilstoši IKT ierīču topoloģijai un savstarpējām atkarībām, noderīgas informācijas izgūšanu no nestrukturētiem un daļēji strukturētiem datiem, kā arī IS drošības pārvaldības labo prakšu repozitorija izveidi un uz to balstītas rekomendācijas draudu novēršanai.

Vairāk par ERAF projektiem