PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

ERAF Projekti

SIA “Izglītības sistēmas” īsteno dažādus projektus, tostarp IT atbalsta sistēmas prototipa izstrādi skolēnu snieguma uzlabošanai, lielo datu vadīta termodinamisko procesu monitoringa un pārvaldības risinājuma izstrādi datu centra gaisa dzesēšanas sistēmu energopatēriņa samazināšanai un optimālas darbības nodrošināšanai un lielo datu vadīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības risinājuma izstrādi.

NEDZĒST

IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei

Projekta mērķis ir ieviest uz pierādījumiem un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu izglītības nozarē. Tas ļaus salīdzināt dažādas mācību un mācīšanās prakses, ļaujot skolotājiem un skolu vadītajiem pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti.

NEDZĒST

Lielo datu vadīta Termodinamisko procesu monitoringa un pārvaldības risinājuma izstrāde datu centra gaisa dzesēšanas sistēmu Energopatēriņa samazināšanai un Optimālas darbības nodrošināšanai (bigTEO)

Projekta mērķis ir iegūt intelektuālās īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz datu centru energopatēriņa samazināšanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu, IoT sensoru un lielo datu vadītu monitoringa un pārvaldības risinājumu

NEDZĒST

Lielo datu vadīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības risinājuma izstrāde (BICTSeMS)

Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) drošības risinājumu uzlabošanas, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu, mākslīgā intelekta un lielo datu vadītu horizontāli mērogojamu reālā laika IKT drošības pārvaldības risinājumu.

picture