Ir sagatavots un iesniegts Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā vidusposma pārskats par projekta laikā veiktajām pētniecības darbībām un rezultātiem.

Tiek turpināts darbs pie risinājuma metožu izstrādes, kas sevī ietvers  mašīnmācības modeļu izstrādi, kā arī topoloģiskās modelēšanas pieeju un labo IKT pārvaldības prakšu formalizēšanu. Tāpat ir uzsākts darbs pie paša risinājuma prototipa izstrādes.

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 465 752,95 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.