PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

Atļauj individuālās konsultācijas klātienē profesionālās ievirzes izglītības programmu beidzējiem
Atļauj individuālās konsultācijas klātienē profesionālās ievirzes izglītības programmu beidzējiem
Foto: pexels
Valdība piektdienas, 26.februāra, sēdē pēc Kultūras ministrijas rosinājuma lēma atļaut individuālo konsultāciju norisi klātienē profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, ievērojot epidemiologu noteiktās drošības prasības.

Profesionālās ievirzes kultūrizglītības jomas audzēkņi mācās attālināti kopš pagājušā gada oktobra. Ņemot vērā profesionālās izglītības specifiku, īpaši mūzikas izglītības programmu apguvē, klātienes konsultācijas ir vitāli nepieciešamas tiem audzēkņiem, kuriem šajā pavasarī jākārto noslēguma pārbaudījumi, kā arī, lai nostiprinātu attālinātu mācību laikā iegūtās zināšanas un prasmes un saņemtu nepastarpinātu pedagoga atbalstu. Tāpat iespējai saņemt konsultāciju un atbalstu klātienē ir būtiska loma priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai kultūrizglītības nozarē.

Veiktie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" paredz turpmāk atļaut rīkot individuālās konsultācijas klātienē profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņiem, kuriem 2021.gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību. Līdz šim individuālās klātienes konsultācijas profesionālās izglītības jomā varēja notikt vienīgi profesionālās vidējās izglītības iestādēs, tostarp mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolās.

Individuālo klātienes konsultāciju norise organizējama atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai. Konsultācija drīkst ilgst ne vairāk kā 40 minūtes, tās laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Tiek lietoti roku dezinfekcijas līdzekļi un telpas pastiprināti vēdinātas pēc katras konsultācijas. Izglītības iestāde nodrošina audzēkņu plūsmu, lai novērstu kontaktu.

Individuālo konsultāciju laikā mutes un deguna aizsegu drīkstēs nelietot pūšaminstrumentu spēles, dziedāšanas un dejošanas jomas audzēkņi, ja pēdējo 72 stundu laikā pirms konsultācijas būs veikuši izmeklējumu Covid-19 diagnostikai un tas būs negatīvs.