PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 28. februāris

Justs, Skaidra, Skaidrīte

Copyright a href='httpwww.123rf.comprofile_wavebreakmediamicro'  123RF Stock Photoa (12).jpg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF Stock Photo
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) organizē projekta "Youth Work HD" noslēguma semināru "Darbs ar jaunatni: iespējas, prioritātes un izaicinājumi".

Seminārs veidots sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru un tajā aicināti piedalīties dažādu jomu speciālisti, kuru ikdienas darbs saistīts ar jauniešiem, informē Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra informāciju tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Skinča.

Seminārs notiks 22.augustā, plkst.9.30 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar projekta "Youth Work HD" izstrādāto mācību programmu, metodoloģiju un tiešsaistes apmācību jaunatnes darbiniekiem. Projekta izstrādes grupa dalīsies pieredzē un pastāstīs par ieguvumiem programmas izmantošanā jaunatnes darbinieku profesionālās pilnveides nodrošināšanai valsts un pašvaldības iestādēs, nevalstiskajās organizācijās un bibliotēkās. Seminārā tiks diskutēts arī par jauniešu medijpratību, kā arī izaicinājumiem un iespējām, ar ko jāsaskaras darbā ar jaunatni tiešsaistē informācijas laikmetā.

Projektā "Youth Work HD" izstrādātais tiešsaistes apmācību kurss sastāv no četriem moduļiem: "Jauniešu iesaiste", "Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm", "Politikas ietekme" un "Digitālo rīku izmantošana".

Iesaistoties apmācībās, dalībniekiem ir iespēja gūt zināšanas par to, kā izprast jauniešu vajadzības, problēmas un intereses, definēt mērķus un veidot veiksmīgu sadarbību gan ar jauniešiem, gan ar dažādām organizācijām un iestādēm, kas ir ieinteresētas jaunatnes darbā. Dalībnieki gūst izpratni arī par jaunatnes politikas jautājumiem.

Ņemot vērā, ka mūsdienās būtiskas ir arī digitālās prasmes, kursā viena nodaļa veltīta informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) prasmju pilnveidei. Apmācību dalībnieki gūst zināšanas un prasmes IT rīku izmantošanā, piemēram, projektu vadīšanai, tiešsaistes sanāksmju organizēšanai, aptauju un kampaņu veidošanai tiešsaistē, informācijas vizualizācijai un komunikācijai digitālajā vidē.

Projektā "Youth Work HD" tika izveidota vienota tiešsaistes platforma jaunatnes darbiniekiem, kas nodrošinās pieeju mācību materiāliem un iespēju pilnveidot profesionālo kompetenci dažādās jaunatnes darbā svarīgās jomās, īpaši uzsverot IKT izmantošanas iespējas apmācībā un dažādu ieinteresēto pušu sadarbībā. Platforma darbojas piecās valodās - angļu, horvātu, itāļu, latviešu un lietuviešu. Tāpat projekta laikā īstenots pētījums par darbu ar jaunatni Horvātijā, Itālijā, Latvijā un Lietuvā.

"YouthWork HD" īstenots Eiropas Komisijas "Erasmus +" programmā. Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest mācību programmas un rīkus jaunatnes darbinieku kompetences pilnveidošanai darbā ar jaunatni, sadarbībai ar partneriem un sabiedrību.