Aptaujas mērķis bija noskaidrot vecāku zināšanas par iespējām un gatavību apmaksāt ar bērnu traumām saistītos riskus. Tikai 23 % no aptaujātajiem vecākiem norādīja, ka viņus nesatrauc izdevumi, kurus var radīt traumas.

Tomēr lielākais vairākums (64 % no aptaujātajiem) atbildēja, ka nav saskārušies ar bērnu traumām sporta nodarbībās, bet tajā pašā laikā vecākus tomēr uztrauc neplānoti un ārkārtas ārstu apmeklējumu un bērnu traumu radītie izdevumi.

“Kopumā pēc rezultātiem redzam, ka ir gana daudz pozīciju, kas lielākajai daļai aptaujāto vecāku rada raizes. Piemēram, 45 % respondentu atzīst, ka viņus uztrauc tēriņi, kas saistīti ar ārkārtas ārsta apmeklējumu, kad nav iespējams gaidīt valsts apmaksāto vizīti, vēl 30 % satrauc civiltiesiskās atbildības radītie izdevumi, tikmēr katrs ceturtais uztraucas par tām izmaksām, kuras nesedz apdrošināšana,” pastāstīja “Balcia” viceprezidents Reinis Bērzkalns.

Tikmēr mazliet mazāk aptaujāto satrauc izdevumi par sporta ekipējuma bojājumu vai jauna ekipējuma iegādi (15 %) vai neatgūta iemaksa par sporta nometni vai turnīru, ja bērns uz to netiek traumas, slimības vai cita negadījuma dēļ (13 %).

“Balcia apdrošināšana” atgādina, ka par bērna drošību ir svarīgi domāt vienmēr, neatkarīgi no tā, vai bērns apmeklē sporta pulciņus vai nē, jo bērna negadījumu apdrošināšana maksā daudz mazāk nekā ar nelaimes gadījumiem saistītie vidējie izdevumi mēnesī.

Svarīgi, lai, notiekot neplānotiem negadījumiem, ir izstrādāts plāns, kā rīkoties un segt negaidītus izdevumus. Aptaujā diemžēl 28 % vecāku nav plāna, kā segt šādus izdevumus. Apdrošināšanas esamība ir viens no drošības garantiem.

Tāpēc, lai samazinātu raizes par finansiāliem izdevumiem traumas gadījumā, “Balcia apdrošināšana” ir sagatavojusi divus īpašus produktus tikai e-klases.lv lietotājiem. Apdrošināšana vienam bērnam – 7 EUR gadā, visai ģimenei – 21 EUR gadā par visiem polisē norādītājiem ģimenes locekļiem. Vairāk informācija šeit!

“Norstat” aptauju tiešsaistē aizpildīja vairāk nekā 500 respondentu kā latviešu, tā krievu valodā runājošā auditorijā. Aptauja veikta 26.04.2022.–03.05.2022.

Reklāmraksts