PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

art-book-pages-browse-256467.jpg
Foto: Pexels
Valdība šodien, 25.jūnijā, pieņēma grozījumus centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtībā, detalizētāk reglamentējot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (VPIS) pielietošanu centralizēto eksāmenu norisē.

Eksāmenu norisē, to organizēšanā un iegūto datu apkopošanā līdz 2016./2017. mācību gadam centrā tika lietotas piecas atsevišķas informācijas sistēmas. Lielais sistēmu skaits apgrūtināja to administrēšanu, sarežģīja datu apstrādes procesu un valsts pārbaudījumu, to skaitā eksāmenu, organizēšanu, uzsver Izglītības un zinātnes ministrija, ziņo aģentūra LETA.

Izmaiņas nosaka normatīvo regulējumu attiecībā uz izglītības iestādes piekļuves tiesībām VPIS, kā arī eksāmena materiāla, kura piegāde notiek elektroniskā veidā, saņemšanu un pavairošanu.

Izmaiņas tiks noteiktas arī eksāmena norises kontrolē, līdz ar to eksāmena novērošanā varēs piedalīties arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji.

Lai nepieļautu, ka tehniskas kļūdas rezultātā izglītojamais nav reģistrēts viņa izvēlētajam eksāmenam, izmaiņas paredz, ka izglītības iestādes vadītājs pirms katra eksāmena norises izdrukā no VPIS eksāmenam pieteikto izglītojamo sarakstu un to salīdzina ar izglītojamo iesniegumos norādītajiem eksāmeniem.

Ja izglītības iestāde nevar nodrošināt eksāmena norises darbības atbilstoši valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos noteiktajam, izmaiņas paredz, ka izglītības iestādes vadītājs par to nekavējoties informēs centru, kas noteiks citus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus.

Projekts arī precizē eksāmena materiāla piegādes un saņemšanas kārtību, tajā ietverot atsevišķu eksāmenu daļu materiāla piegādi elektroniskā veidā. Lai paaugstinātu drošību eksāmena materiāla neizpaušanā pirms eksāmena norises, projekts paredz, ka eksāmena atsevišķu daļu materiālu centrs var piegādāt elektroniskā veidā, to publicējot VPIS ierobežotā laikā pirms materiāla izmantošanas eksāmena norisē.