Vēstniekiem būs priekšroka turpmākajos EPALE rīkotajos pasākumos (semināros, nodarbībās, meistarklasēs, konferencēs utt.), viņi pirmie uzzinās par aktualitātēm, varēs piekļūt slēgto grupu saturam un aktivitātēm, kā arī ciešāk sadarboties ar EPALE Latvija, iesakot savas idejas un piedaloties kā lektoriem platformas pasākumos. EPALE Latvija var informatīvi un finansiāli atbalstīt EPALE vēstnieku pieaugušo izglītības tēmām veltītus pasākumus.

Nosacījumi, lai kļūtu par vēstnieku:

  • profesionāla darbība pieaugušo izglītības jomā;
  • reģistrācija EPALE platformā (pamācību, kā reģistrēties, skatieties šeit);
  • dalība vismaz trijās EPALE akadēmijas nodarbībās un vismaz viens ieraksts EPALE platformā pēdējā gada laikā (informācija par ierakstu veikšanu platformā pieejama šeit);
  • ja nav apmeklētas vismaz trīs EPALE akadēmijas nodarbības, tad pēdējā gada laikā jābūt veiktiem vismaz trīs ierakstiem EPALE platformā;
  • priekšroka kļūt par vēstnieku būs tiem, kas piedalījušies arī citās EPALE aktivitātēs, diskusijās utt.

EPALE vēstnieku pienākumi ir aktīva dalība EPALE platformā un EPALE Latvija aktivitātēs, kā arī vismaz viens publicēts ieraksts ceturksnī. Pēc gada vēstnieku saraksts tiks pārskatīts.

EPALE vēstnieki pulcēsies īpašā sadarbības telpas grupā, kurā varēs aktīvi tīkloties, apmainīties ar idejām un ieteikumiem, kā arī ciešāk sadarboties ar EPALE Latvijas komandu.

Ja vēlaties kļūt par EPALE vēstnieku, aizpildiet anketu šeit, norādot arī savas vēlmes turpmākajām EPALE aktivitātēm. Pēdējā diena anketas aizpildīšanai ir 11. septembris.

Samaksa EPALE vēstniekiem nav paredzēta.

Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” nodrošina EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem kā valsts mērogā, tā arī starptautiski.