PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

8500.jpeg
Foto: Valsts policijas arhīvs.
Čiekurkalna rajona Jāņa Poruka vārdā nosauktajā vidusskolā Tev ir iespēja mācīties vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošos virzienos.

Iespējamie mācību virzieni (programmas kods 31011011) :

  • A virziens – padziļināti latviešu valoda un literatūra;
  • B virziens– komerczinības;
  • C virziens  – ievirze policista darbā;
  • D virziens – kultūras tūrisma vadība.

A vispārizglītojošais virziens – Tev būs padziļināti jāapgūst latviešu valoda, literatūra, un Tu mācīsies arī citus mācību priekšmetus: svešvalodas (angļu, vācu, krievu val.), matemātiku, informātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, Latvijas un pasaules vēsturi, vizuālo mākslu, ekonomiku, ģeogrāfiju, sportu un kulturoloģiju. Šos mācību priekšmetus Tuapgūsi visos vispārizglītojošos virzienos: A,B,C,D.

B vispārizglītojošais virziens: Komerczinības - Tev ir iespēja jau skolā izveidot savu uzņēmumu (skolēnu mācību uzņēmums/SMU) un attīst savas uzņēmējspējas. Mūsu skola ir Junior Achievement – Young Enterprise Latvija / JA – YE Latvjia biedrs.

Mācību priekšmetā Komerczinības Tu veidosi sevi kā sociāli aktīvu un izglītotu jaunieti, izprotot pat makroekonomikas teoriju, tautsaimniecībā notiekošos procesus un redzot savu vietu tajā. Komerczinībās Tev būs jāmācās menedžments, tirgzinības, lietišķā etiķete un grāmatvedība.

C vispārizglītojošais virziens: Ievirze policista darbā - Tu iepazīsi policista darbu, aktīvi iesaistīsies dažādos sabiedriskos projektos, iemācīsies aizsargāt sevi un tuvākos, rūpēties par veselīgu dzīvesveidu un veidot savu turpmāko karjeru. Mūsu skola sadarbojas ar Valsts Policijas koledžu, Valsts Policiju un Rīgas pašvaldības policiju. Pēc 12.klases Tev ir iespēja ar atvieglotiem noteikumiem iestāties Valsts Policijas koledžā vai arī strādāt Rīgas pašvaldības policijā.

Mācību priekšmetā Ievirze policista darbā Tu pilnveidosi savu izpratni par Latvijas policijas darbību, demokrātisku sabiedrību, cilvēktiesību pamatprincipiem un drošību sabiedrībā. Šajā mācību priekšmetā Tu apgūsi pat iemaņas policijas darbā, kriminālistiku, pašaizsardzību, piedalīsies ieroču un šaušanas mācībā.  

D vispārizglītojošais virziens: Kultūras tūrisma vadība - Tu veidosi izpratni par kultūras jēdziena daudznozīmību, iepazīsi gida darbu, plānosi un organizēsi kultūras tūrisma projektus.

Kultūras tūrisma vadības mācību priekšmetā Tu apzināsi pasaules un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijas un dzīvesveidu, iesaistīsies kultūras un mākslas norisēs, attīstot prasmi apzināties tūrismu kā nozīmīgu valsts tautsaimniecības nozari. Šajā mācību priekšmetā Tu mācīsies kultūras tūrisma pamatus, iepazīsi tūristu gida darbu, kultūras tūrisma mārketingu, menedžmentu un lietišķo etiķeti.   

Jāņa Poruka vidusskolā jaunieši apgūst teikvando cīņas mākslu, dziedāšanu, aktiermākslu, basketbolu, volejbolu, galda tenisu, florbolu un mācās radoši domāt pēc E.de Bono radošās domāšanas metodes. Vidusskolēni mācās Gaujas ielā 23.

Vidusskolēniem no Latvijas novadiem piedāvājam iespēju dzīvot dienesta viesnīcā.

Dokumentus pieņemsim jau no 12.jūnija darba dienās: 10:00 - 15:00

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23; Tālr. 67519009; 67519001.

Vairāk informācijas mājaslapā.