PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

Izstrādāts atkritumu audita metodisks materiāls izglītības iestādēm
Izstrādāts atkritumu audita metodisks materiāls izglītības iestādēm
Foto: Vidzemes plānošanas reģions
Lai veicinātu sabiedrības, jo īpaši bērnu un jauniešu, izpratni par pieaugošā sadzīves atkritumu daudzuma problemātiku, Vidzemes plānošanas reģions īsteno projektu “WasteArt” un sadarbībā ar nozares ekspertu, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītāju Danielu Trukšānu, ir izstrādājis atkritumu audita rīku – palīgu ceļā uz izpratni un atkritumu daudzuma samazināšanu.

Mūsdienu dzīvesveids un paradumi ir iemesls, kāpēc atkritumu kalns poligonā tikai aug un aug. Pēdējos gados sabiedrības uzmanība īpaši pievērsta atkritumu šķirošanai, tomēr svarīgi iegaumēt atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju – pirmkārt, atteikties no liekā un neradīt atkritumus! Tikai pēc tam domāt, kā samazināt to, no kā nevaram atteikties, iegādāties vairākkārt izmantojamas lietas, nodot šķirojamo pārstrādei un pārējo apglabāšanai poligonā.

KĀPĒC SKOLĀM UN BĒRNUDĀRZIEM?

Bērni ir mūsu nākotne, un viņi ir arī tie, kas var veicināt pārmaiņas savās ģimenēs. Skola ir vieta, kur bērni ne tikai iegūst zināšanas un attīsta prasmes, bet arī apgūst ieradumus, veido savu attieksmi un atbildību pret sevi un savām darbībām.

Balstoties uz ārvalstu labajiem piemēriem, ir radīts metodisks materiāls, kurā detalizēti skaidrots, kā izglītības iestādē bērniem skolotāju vadībā veikt atkritumu izvērtēšanas un samazināšanas projektu, un sniegti praktiski ieteikumi un piemēri, kā to sasaistīt ar mācību programmu dažādos priekšmetos.

14 izglītības iestādes Vidzemē jau rīku ir izmēģinājušas – Alūksnes PII “Sprīdītis”, Cēsu 3. PII, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola, Gulbenes sākumskola (Gulbenes novada valsts ģimnāzija), Madonas Pilsētas vidusskola, Rāmuļu pamatskola, Stalbes vidusskola, Straupes pamatskola, Valkas PII “Pasaciņa”, Valmieras 5. PII "Vālodzīte", Valmieras pilsētas 5. PII "Vālodzīte" struktūrvienība "Krācītes", Valmieras Zaļā skola, Vestienas pamatskola un Ziemeru pamatskola.

3202 bērni un jaunieši vienā nedēļā kopā sašķiroja, pārsvēra un izvērtēja 961,8 kg skolās radītu sadzīves atkritumu un nonāca pie secinājuma, ka TOP 3 atkritumu kategorijas šajās izglītības iestādēs ir nešķirojamā plastmasa, bioloģiskie atkritumi un papīrs.

Ikvienai skolai ir iespējams bez maksas lejupielādēt audita materiālus un izvērtēt arī savā skolā radītos atkritumus.

ARĪ ĢIMENĒM

Šis detalizētais metodiskais materiāls sākotnēji izstrādāts skolām un bērnudārziem, bet, lai veicinātu paradumu pārņemšanu plašākā sabiedrībā, rīks pielāgots arī ģimenēm.

Mājās pavadām lielu daļu sava laika, tāpēc, izvērtējot atkritumu tvertnes, varam gūt priekšstatu par saviem ikdienas paradumiem. Ģimenēm piedāvājam vienkāršotu rīku, kas sadalīts 2 posmos – atkritumu daudzuma novērtēšana un noteiktu kategoriju tuvāka izpēte.

Audita materiālu komplekti bez maksas pieejami lejupielādei Vidzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē.