“IKT nozare piedāvā ļoti plašas karjeras iespējas, jo jauni un talantīgi digitālo tehnoloģiju speciālisti ir nepieciešami visās jomās. Man ir patiess prieks par jauniešu pieaugošo interesi par tehnoloģijām un piedalīšanos dažādos konkursos un sacensībās, kas ļauj apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē dažādu sarežģītu uzdevumu risināšanā. Latvijas programmēšanas olimpiāde ir nozīmīgs posms, jaunajiem talantiem gatavojoties Baltijas un pasaules programmēšanas olimpiādēm. Esmu pārliecināta, ka olimpiādes laureāti būs lielisks iedvesmas avots arī citiem jauniešiem izmēģināt spēkus programmēšanā un nākotnē savu nodarbošanos saistīt ar IKT jomu”, uzskata Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa.

Šī būs jau 12. reize, kad Latvijas informātikas olimpiādes finālsacensības notiek ārpus Rīgas un otro reizi (iepriekš 2010. gadā) tās notiks Rēzeknē. “Šajā izaicinājumiem pilnajā laikā kopā ar sacensību saimniekiem - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas speciālistiem esam darījuši visu, lai arī 35. olimpiāde izvērstos par spraigas sacensības un labāko jauno programmētāju klātienes tikšanās svētkiem," piebilst LU MII pētnieks Mārtiņš Opmanis, olimpiādes žūrijas vadītājs.

Pēc ilgāka laika perioda ir iespējams organizēt mācību priekšmetu olimpiādi klātienē, kas spēj veicināt skolēnu akadēmisko mērķu sasniegšanu. Olimpiādes norise paplašina un padziļina izglītojamo zināšanas programmēšanā, rada papildu stimulus programmēšanas apguvei, palīdz atlasīt Latvijas valsts vienības kandidātus dalībai starptautiskajās programmēšanas sacensībās, kā arī papildus rosina izglītojamo interesi par efektīvu algoritmu izstrādi un to programmēšanu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes dekāns, profesors Artis Teilāns par Latvijas informātikas olimpiādi: "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir vadošais tehnoloģiju centrs Austrumlatvijā. Esam ļoti priecīgi un pagodināti, ka tāda mēroga olimpiāde notiek mūsu telpās, labprāt to organizējam, jo arī akadēmija sniedz artavu jaunās paaudzes izglītošanā. Dalība olimpiādē ir lieliska pieredze katram jaunietim, lai pārbaudītu un novērtētu savas spējas informāciju tehnoloģiju jomā. Šī sfēra ir tā uz kuras balstās lielākā daļa mūsu ikdienas tehnoloģiju,  ir svarīgi, ka jaunieši trenējas un pierāda sevi šajā strauji attīstošajā nozarē."

Informātikas 35. olimpiādes 3. posms noris saskaņā ar apstiprināto projektu “Izmēģinājumprojekts mācību priekšmetu olimpiāžu norisei Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros” dalībniekiem un atbalsta personālam tiek noteiktas vairākas epidemioloģiskās drošības prasības olimpiādes norises laikā, ar kurām ir iespējams iepazīties Centra tīmekļvietnē.

Olimpiādes tiek organizētas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.