PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

Līdz 21. jūnijam iespējams atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves
Līdz 21. jūnijam iespējams atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves
Foto: Izglītības un zinātnes ministrija

Šā gada 22. maijā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas paredz tiesības skolēniem, kuri apgūst vispārējo pamatizglītības programmu, jau šogad rakstveidā atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Iesniegums par atteikšanos no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves skolēna vecākiem jāiesniedz izglītības iestādei rakstveidā līdz 21. jūnijam.

Pēc atteikuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā ar nākamā mācību gada sākumu izglītības iestādes dibinātājam sadarbībā ar izglītības iestādi jānodrošina skolēnam iespēja apgūt citu svešvalodu. Izvērtējot aktuālo situāciju valstī ar pedagogu pieejamību, kā viens no risinājumiem konkrētās situācijas uzlabošanai paredzēta tiesību nodrošināšana izglītības iestādēm slēgt savstarpējos līgumus par mācību priekšmetu (tostarp otrās svešvalodas) vai to daļu īstenošanu arī pamatizglītības programmā, 4.–9. klašu posmā.

Tiem bērniem, kuri šogad absolvēs 9. klasi un būs atteikušies no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves, pamatizglītības pakāpes noslēgumā izsniedzamās apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā, mācību priekšmetā “Svešvaloda 2”, tiks norādīts vērtējums, kas noteikts pēc iepriekšējos mācību gados attiecīgajā priekšmetā iegūtajiem summatīvajiem vērtējumiem.

4., 5., 6., 7. vai 8. klases skolēnus, kuri atteiksies no krievu valodas apguves, pārcels nākamajā klasē bez vērtējuma mācību priekšmetā “Svešvaloda 2”.

Pārējiem skolēniem, kuri ir uzsākuši un vēlas turpināt apgūt krievu valodas kā otrās svešvalodas zināšanas, šāda iespēja būs jānodrošina līdz pamatizglītības pakāpes noslēgumam, bet ne ilgāk kā līdz 2029./2030. mācību gada beigām.

Reklāmraksts