PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

Vissvarīgākais jauniešiem – pārvietošanās sniegtā brīvība
Vissvarīgākais jauniešiem – pārvietošanās sniegtā brīvība
Foto: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā ir viena no pamatvērtībām. Pilsoņiem ir tiesības izvēlēties, kurā ES valstī viņi vēlas studēt, strādāt vai doties pensijā. Jauniešiem tā piedāvā personīgās, izglītības un profesionālās izaugsmes iespējas. Programmas “Erasmus+”, Eiropas Solidaritātes korpusa programma, “ALMA”, “Discover EU” jauniešiem ļauj iepazīt citas kultūras, ceļot, attīstīt pirmās profesionālās, kā arī turpmākai dzīvei nepieciešamās prasmes un iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē.

Darbam ar jaunatni Eiropas institūcijas pievērš lielu nozīmi. Par to liecina tam atvēlētais budžets un programmas, kas nemitīgi tiek uzlabotas un attīstītas. 2021.–2027. g. jaunatnes pasākumiem ir paredzēti aptuveni 10,3% no ES budžeta jeb vairāk nekā 2,5 miljardi eiro. Programmas “Erasmus+” budžets 2021.–2027. gadam ir 26,2 miljardi eiro un papildus 2,2 miljardi eiro no ES ārējiem finanšu līdzekļiem. Tas ir gandrīz uz pusi lielāks nekā iepriekšējā periodā. Līdz pat 83% no šā budžeta ir paredzēts izglītībai un apmācībai. Eiropas Solidaritātes korpusa programmas budžets 2021.–2027. gadam ir vairāk nekā viena miljarda eiro apmērā. Tas nozīmē, ka tajā piedalīties varēs aptuveni 350 000 jauniešu. Jauniešu izglītība un nodarbinātība ir izšķiroša Eiropas Savienības ilgtermiņa ekonomiskajai, sociālajai un politiskajai stabilitātei un nākotnei.

Informāciju par dažādām Eiropas Savienības finansētām iniciatīvām un programmām, piemēram, "Erasmus+", Eiropas Solidaritātes korpuss, "Discover EU", "Erasmus+" virtuālo apmaiņu u. c., iespējams iegūt Eiropas Jaunatnes portālā “youth.europa.eu”. Tas aptver 34 valstis un ir pieejams 28 valodās.

“Erasmus+” dod iespēju mācīties citur

 “Erasmus+” programma sniedz sadarbības un mobilitātes iespējas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomā. Tās galvenā darbība ir izglītojamo un personāla mobilitāte. “Erasmus+” piedalās gan studenti un izglītojamie, gan profesori, skolotāji un pasniedzēji no dažādām nozarēm. Tā veicina starpkultūru izpratni, veido sadarbības un profesionālo attiecību tīklus ar cilvēkiem no citām valstīm Eiropā (un pat ārpus tās). “Erasmus+” palīdz paplašināt redzesloku un ir lieliska iespēja pieredzes bagātināšanā, personīgā un profesionālā izaugsme – gan jauniešiem, gan viņu mācībspēkiem.

Latvijā “Erasmus+” programmu īsteno kopš 1998. gada. Vispopulārākās “Erasmus+” studiju valstis Latvijas studentiem ir Igaunija, Lietuva, Spānija, Itālija, Vācija.  Latvijā visvairāk studentus esam uzņēmuši no Vācijas, Francijas, Lietuvas, Itālijas un Spānijas.

Brīvprātīgais darbs Eiropā

2021. gada 18. maijā Eiropas Parlaments pieņēma Eiropas Solidaritātes korpusa programmu 2021.–2027. gadam. Tā piedāvā iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs. Pirmo reizi šai programmai ir savs budžets, kas ir vairāk nekā viena miljarda eiro apmērā. Programmas ietvaros ir iespēja īstenot projektus pašu mājās vai ārvalstīs.

Sociālās iekļaušanas programma “ALMA”

Programmas “ALMA” nosaukums ir akronīms no “Aim, Learn, Master, Achieve” jeb “Tiecies, mācies, apgūsti, sasniedz”. Šīs ES iniciatīvas mērķis ir palīdzēt visnelabvēlīgākajā situācijā esošiem jauniešiem (18–29 g. v.) iekļauties sabiedrībā, sākot darba gaitas vai mācības. Jauniešiem nelabvēlīgos apstākļos dēļ invaliditātes, ilgstoša bezdarba, nepietiekamām prasmēm vai migranta izcelsmes ir mazākas iespējas sākt mācības vai atrast darbu. Tā ir individuāli pielāgota apmācība dzīvesvietas valstī, kam seko divus līdz sešus mēnešus ilga mobilitāte jeb apmācība, pieredze citā ES dalībvalstī un pēc tās – atbalsts, lai turpinātu mācības vai atrastu darbu savā dzīvesvietas valstī.

Pilngadības ekskursija pa Eiropu

“Discover EU” sniedz iespēju 18 gadus veciem jauniešiem apceļot Eiropu. Tas ir veids, kā uzzināt vairāk par Eiropas kultūras mantojumu un vēsturi un iepazīties ar cilvēkiem. Jaunieši ceļo galvenokārt ar vilcienu un saņem atlaides kultūras pasākumu un apskates objektu apmeklējumiem, dalībai mācību vai sporta aktivitātēs, sabiedriskajā transportā, kā arī norēķinoties par naktsmītni, maltītēm u. c. Šā gada pieteikšanās noslēdzās 30. aprīlī.

Novembrī Jūrmalā programmas “Eiropas solidaritātes korpuss” gada izvērtēšanas pasākumā satikās Latvijas jaunieši, kuri īstenojuši solidaritātes projektus vai veikuši brīvprātīgo darbu.

“Erasmus+” piedzīvojums maina dzīvi

Studēt, strādāt vai ceļot Eiropā – ikviena ES jaunieša tiesības. Latviete Ance Gailuma pašlaik studē Tartu Universitātē un ar "Erasmus+" programmu vienu semestri pavadīja Beļģijā. Par piedzīvoto viņa stāsta, ka tas viņai devis “īpašu pieredzi” un “atvēra jaunus horizontus”. “Man bija lieliska iespēja iepazīt un izbaudīt Beļģijas kultūru, kā arī apceļot Rietumeiropu. Es arī ieguvu vērtīgus draugus un paziņas. Biju īpaši priecīga par latviešu saliedētību Briselē. Šis laiks man palīdzēja izkāpt no manas komforta zonas un attīstīja valodu prasmes,” saka Ance.

Darbam ar jaunatni Eiropas institūcijas pievērš lielu nozīmi. Par to liecina tam atvēlētais budžets un programmas, kas nemitīgi tiek uzlabotas un attīstītas. 2021.–2027. g. jaunatnes pasākumiem ir paredzēti aptuveni 10,3% no ES budžeta jeb vairāk nekā 2,5 miljardi eiro. Programmas “Erasmus+” budžets 2021.–2027. gadam ir 26,2 miljardi eiro un papildus 2,2 miljardi eiro no ES ārējiem finanšu līdzekļiem. Tas ir gandrīz uz pusi lielāks nekā iepriekšējā periodā. Līdz pat 83% no šā budžeta ir paredzēts izglītībai un apmācībai.

Lai arī bieži ar “Erasmus+” saprotam jauniešu studiju apmaiņu kādā no Eiropas universitātēm, tomēr šī programma ir daudz plašāka nekā semestris, kas pavadīts kādā citā Eiropas valstī studiju ietvaros. “Erasmus+” programma sniedz sadarbības un mobilitātes iespējas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomā. Tās galvenā darbība ir izglītojamo un personāla mobilitāte. “Erasmus+” piedalās gan studenti un izglītojamie, gan profesori, skolotāji un pasniedzēji no dažādām nozarēm. Tā veicina starpkultūru izpratni, veido sadarbības un profesionālo attiecību tīklus ar cilvēkiem no citām valstīm Eiropā (un pat ārpus tās). “Erasmus+” palīdz paplašināt redzesloku un ir lieliska iespēja pieredzes bagātināšanā, personīgā un profesionālā izaugsme – gan jauniešiem, gan viņu mācībspēkiem. Programma attīsta tādas Eiropas vērtības kā iecietība, daudzveidība un iekļaušana.

Kopš 1987. gada "Erasmus+" programmā – izglītības, apmācības un jauniešu mobilitātes pasākumos – piedalījušies vairāk nekā 14 miljoni cilvēku. Tādējādi “Erasmus+” ir viens no populārākajiem un veiksmīgākajiem ES instrumentiem. Par to liecina arī fakts, ka Eiropas Parlamentam izdevies gandrīz dubultot šai programmai paredzēto finansējumu – budžets 2021.–2027. gadam ir 26,2 miljardi EUR.

Pateicoties unikālajai pieredzei, kas gūta “Erasmus+” programmas ietvaros – studiju, apmācību projektu laikā un ceļojot, iepazīstot Eiropu –, tās dalībnieki iegūst pašapziņu, jaunas prasmes, uzlabo savas valodu zināšanas un iepazīstas ar dažādām kultūrām. Tas veicina viņu aktīvu līdzdalību sabiedrībā un demokrātiskajos procesos. Tādējādi viņi arī uzlabo savas profesionālās prasmes un zināšanas un ir daudz gatavāki darba tirgum.

Ance Gailuma par piedzīvoto "Erasmus+" semestri Beļģijā atklāj: "Tas tomēr bija arī liels izaicinājums, un es kļuvu daudz drosmīgāka un pārliecinātāka. Sapratu, ka es varu tikt galā ar izaicinājumiem un mācīties no tiem. Šie iespaidi man paliks atmiņā uz mūžu. Noteikti iesaku arī citiem doties "Erasmus+" programmas studijās. Tiešām varu teikt, ka šī pieredze man palīdzēja augt kā personībai."

"Erasmus+" programma nepārtraukti paplašina savu darbības jomu, lai iesaistītu arvien vairāk iedzīvotāju. Īpašu uzmanību tā pievērš iekļaušanai un daudzveidībai, padarot to pieejamu plašākam dalībnieku lokam, tai skaitā cilvēkiem ar ierobežotākām iespējām, attālākos reģionos, visnelabvēlīgākajā situācijā esošiem jauniešiem u. c. Eiropas Parlaments ir ne tikai palielinājis programmas "Erasmus+" finansējumu, bet arī veicinājis programmas paplašināšanu. Iepriekšējā periodā vairāk atbalstīti tika liela mēroga projekti, taču tagad programma “Erasmus+” piedāvā finansēšanas režīmu arī maza mēroga partnerībām. Tas ir īpaši interesanti jauniešu apvienībām un organizācijām.

“Erasmus+” atbalsta jauniešu vadītas vietējas un transnacionālas iniciatīvas, ko īsteno neformālas jauniešu grupas vai jaunatnes organizācijas. Tā reaģē uz klimata pārmaiņām un digitalizāciju, veicinot inovatīvu metožu izstrādāšanu un izmantošanu un digitālās ekosistēmas veidošanu. “Erasmus+” programma atbalsta projektus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību – zināšanu, prasmju veidošanu un paradumu maiņu. Programma atbalsta ilgtspējīgu ceļošanu (pārsvarā ar vilcienu) un dalībniekus no attāliem reģioniem.

Latvijā “Erasmus+” programmu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra – izglītības, mācību un sporta jomā, un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra – jaunatnes jomā. Pie mums tā tiek īstenota kopš 1998. gada.

Līdz Latvijas iestājai Eiropas Savienībā “Erasmus+” programmas projektu un īstenoto mobilitāšu skaits bija neliels jeb vidēji 200–300 augstākās izglītības studentu un personāla mobilitātes gadā. Pēc Latvijas pievienošanās ES budžets trīskāršojās un turpmākajos gados pieauga ar katru gadu. Divdesmit gadu laikā, kopš Latvija pievienojusies Eiropas Savienībai augstākās izglītības sektorā “Erasmus+” programmā, kopumā apstiprinātas 39 803 studentu un 23 890 personāla mācību mobilitātes. Tomēr jāņem vērā, ka 2004. gadā “Erasmus+” budžets bija vien 1,4 miljoni eiro, bet 2024. gadā tas jau sasniedzis 13,5 miljonus. Pēdējos trijos gados no Latvijas mācīties vai stažēties uz ārzemēm devušies 6378 studenti. Vispopulārākās “Erasmus+” studiju valstis Latvijas studentiem ir Igaunija, Lietuva, Spānija, Itālija, Vācija.


Daugavpils Zinātņu vidusskolas pašpārvaldes sešas dalībnieces aprīlī četras dienas pabija Polijas pilsētā Zamoščā, kur “Erasmus+”projekta ietvaros iepazinās ar “I Spoleczne Liceum Ogolnoksztalcace” skolēniem.

Līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, izmantojot Eiropas Parlamenta dotāciju programmu komunikācijas jomā. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autoru personīgos uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Parlaments nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Reklāmraksts