PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

LiepU tiešsaistes Atvērto durvju dienā piedāvā sarunu ar studentiem
LiepU tiešsaistes Atvērto durvju dienā piedāvā sarunu ar studentiem
Foto: Liepājas Universitāte
8. augustā Ministru kabinets (MK) atbalstīja Liepājas Universitātes (LiepU) pievienošanos Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU).

MK rīkojums paredz, ka reorganizācijas rezultātā LiepU ar 2024. gada 1. martu tiks nodota RTU kā atsevišķa struktūrvienība.

Lēmumu par atbalstu reorganizācijai LiepU padome un senāts pieņēma maija beigās. Tas vērsts uz Liepājas valstspilsētas ilgtermiņa attīstību un izaugsmi un kalpo kā priekšnoteikums Atveseļošanas fonda ieguldījumiem un turpmākam zinātnes bāzes finansējuma piešķīrumam LiepU.

“Liepājas Universitātes pievienošana zinātnes universitātei ir būtisks solis spēcīgas zinātnes ekosistēmas izveidei Liepājas valstspilsētā, sniedzot papildu resursus un radot jaunas iespējas studentiem un pētniekiem. Šāda spēku apvienošana veicinās zinātnisko pētniecību, izglītību un inovācijas gan Kurzemes reģiona, gan valsts līmenī,” norāda Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Jānis Paiders.

2022. gadā valdība jau lēma par Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) un Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) pievienošanu RTU, kā arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) integrēšanu Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), un 2023. gada 23. maijā tika arī apstiprināta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pievienošana RTU un Banku augstskolas pievienošana Latvijas Universitātei (LU). Reorganizācijas procesā noteikto tiesību un saistību pārņemšana ietver: augstskolu studiju virzienu pārņemšanu, nodrošinot šajos virzienos esošo studiju programmu īstenošanu; darba tiesisko attiecību pārņemšanu ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto augstskolas akadēmisko un vispārējo personālu; studiju nepārtrauktības nodrošināšanu sekmīgi studējošiem.