PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

Prototipu izstrādei RTU iespējams saņemt atbalstu līdz 15 tūkstošiem eiro
Prototipu izstrādei RTU iespējams saņemt atbalstu līdz 15 tūkstošiem eiro
Foto: RTU
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs aicina interesentus pieteikties prototipēšanas programmā «PROTOTECH», kas dod iespēju saņemt līdz 15 tūkstošiem eiro lielu atbalstu zinātņietilpīgu tehnoloģiju prototipu izstrādei.

Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras (LIAA) Tehnoloģiju biznesa centra (TBC) programma «PROTOTECH» ir veidota sadarbībā ar Latvijas universitātēm un tā piedāvā iespēju sen lolotām idejām tapt par prototipiem, kurus var realizēt labi aprīkotās laboratorijās ar pieredzējušu mentoru atbalstu, tādā veidā, straujāk virzoties uz mērķi, radīt pasaulē pieprasītus produktus ar augstu eksportspēju. Programma ir īpaši piemērota jaunajiem profesionāļiem, zinātniekiem vai studentiem, kuriem ir iestrādes tehnoloģiski augstu attīstītu produktu veidošanā. Būtisks nosacījums atbalsta saņemšanai būs arī projekta komandas faktoram.

Pieteikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt līdz 10. martam gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Pieteikumi jāiesniedz šeit.

Līdz šim «PROTOTECH» programmā atbalstu guvuši jau 15 biznesa ideju autori, un arī šajā uzsaukumā plānots atbalstīt vismaz 15 prototipus. "Tā ir lieliska iespēja kā attīstīt un testēt iepriekšējās iestrādes, jo atbalsta intensitāte šajā programmā sasniedz 100%. Tas nozīmē, ka dalībai programmā nav nepieciešams savs līdzfinansējums. Līdz ar to programma ir īpaši piemērota arī biznesa ideju autoriem, kuri sper tikai savus pirmos soļus zinātņietilpīgu tehnoloģiju attīstībā," uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns. 

Pretendenti jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādei tiks vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā pārstāvētās tehnoloģiju nozares atbilstība viedajām specializācijām un ražošanas nozares tehnoloģiskajai intensitātei, pretendenta idejas novitāte, pretendenta idejas atbilstība ilgtspējīgas attīstības principiem, tehnoloģiju gatavības līmenis (TRL), produkta komerciālais potenciāls, produkta testēšanas iespējas, kā arī komandas kopējā kompetence.

Projekts top Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmā «Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi».