PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

8499.jpeg
Foto: Ivara Šļivkas birojs.
Rīgas Teikas vidusskola uzņem audzēkņus 10.klasēs 2015./2016. mācību gadā.

Pretendentu reģistrācija notiks no 11.jūnija līdz 16.jūnijam. Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 17.jūnijā.

Skolēnus, kuru sekmes visos mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos nav zemākas par 7, uzņem bez konkursa. Pārējo skolēnu uzņemšana notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu pamatizglītības sekmju izrakstos, vidējo vērtējumu gada un valsts pārbaudes darbos latviešu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, matemātikā, pirmajā svešvalodā.

2015./2016. mācību gadā uzņems trīs 10.klases.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmai ir 2 virzieni:

  • A virzienā padziļināti apgūst latviešu valodu un literatūru;
  • B virzienā matemātiku un fiziku.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmāsabiedriskajās attiecībās apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus (tajā skaitā dabaszinības, nevis fiziku, ķīmiju, bioloģiju), priekšmetus ar profesionālu ievirzi (tajā skaitā sabiedriskās attiecības, mārketings, ievads likumdošanā u.c.).

Sabiedrisko attiecību programma ir noderīga jebkura virziena studiju programmās, bet īpaši tiem, kuri studēs komunikāciju zinātnes, ekonomiku, jurisprudenci, mākslas un kultūras zinātnes.

Mācību laikā skolēni aizstāv zinātniski pētniecisko darbu vai veido mācību uzņēmumu (SMU).

Skolēniem ir iespējas aktīvi iesaistīties skolas pašpārvaldes darbā, mākslinieciskās pašdarbības, sporta un dažādos eksakto zinātņu u.c. pulciņos un studijās.

Plašāka informācija par skolu mājaslapā, tālrunis: 67553262, e-pasts: [email protected], adrese: Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006.