Ziedošanas kampaņa tiks atklāta 3. februārī plkst. 11.00 inovāciju un zinātnes sasniegumu ekspozīcijas telpā «RTU un Origo nākotnes pietura», t/c «Origo» jaunās ēkas 2. stāvā, Stacijas laukumā 4.

Atklāšanas pasākumā bērniem, vecākiem un citiem interesentiem būs iespēja gūt pirmo priekšstatu par gaidāmā centra piedāvājumu un iespējām, jo no 3. februāra «RTU un Origo nākotnes pieturā» būs apskatāma daļa topošā centra eksponātu. Notiks arī radošā nodarbība, kurā varēs izzināt, kā, racionāli izmantojot dažādas elektroiekārtas, vienkāršā veidā padarīt ikdienu energoefektīvāku.

Ziedošanas kampaņas atklāšanā piedalīsies atbalstītāju un sadarbības partneru pārstāvji.

Iespēja piedalīties centra attīstībā turpmāk būs ikvienam iedzīvotājam, veicot 10 līdz 500 eiro lielu ziedojumu. Piemēram, ziedojot 180 eiro, būs iespēja izvēlēties sava bērna, savas bērnības vai jebkuras skolas klasi, kas iegūs iespēju apmeklēt zinātkāres centru «Futurimo Rīga», savukārt ziedojot 250 eiro – bērni varēs ne vien apmeklēt centru, bet arī piedalīties aizraujošā zinātnes nodarbībā.

RTU zinātkāres centra «Futurimo Rīga» mērķis ir radīt interesi par nākotnes tehnoloģijām, inženierzinātnēm un dabaszinātnēm, motivējot bērnus un jauniešus ar tām saistīt savu nākotnes profesiju. Straujās pārmaiņas darba tirgū palielina pieprasījumu pēc augsti kvalificēta darbaspēka, taču bērnu interese un izpratne par tehniskām un dabaszinātnēm samazinās.

Topošais centrs paredzēts gan pirmskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, gan viņu vecākiem un skolotājiem. Ekspozīcijas centrā būs viedā pilsēta, atklājot, kādas tehnoloģijas būs nepieciešamas ilgtspējīgā nākotnes pilsētā. Bērniem un jauniešiem būs arī iespēja praktiski darboties centra jaunrades telpās, piedalīties dažādās nodarbībās, zinātnes šovos, radošajās darbnīcās, svinēt svētkus un ar eksperimentu palīdzību iepazīt aizraujošo ķīmijas un fizikas pasauli. Centrs pavērs jaunas iespējas arī izglītības iestādēm, kas varēs izmantot telpas un aprīkojumu eksakto priekšmetu padziļinātai apguvei un laboratoriju darbu veikšanai.