Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra jaunizveidotās bezmaksas nodarbības ir lieliska iespēja iedrošināt mūsu bērnus un jauniešus lietot tehnoloģijas un attīstīt savas prasmes, lai uzsākot darba gaitas jaunieši būtu konkurētspējīgi un ar plašākām zināšanām. Darba tirgū jau šobrīd ir ļoti liels pieprasījums informācijas tehnoloģiju nozarē un digitalizācijas jomā kopumā, kas gadiem ejot tikai pieaugs. Jāuzsver, ka šis interešu izglītības programmu piedāvājums skolēniem ir tikai sākums. Mēs kopīgi strādājam pie plānveida informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanas un attīstības visā novadā, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm un aktualitātēm nozarē, norāda Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Kristaps Zaļais.

Robotikas nodarbībās skolēni varēs apgūt robotu būvēšanas, programmēšanas un vadīšanas iemaņas. Savukārt mehatronikas nodarbībās audzēkņi apgūs elektronikas pamatus – slēgumu plānošanu un izstrādi, kā arī mikrokontrolieru vadību. Audzēkņiem būs iespēja piedalīties konkursos un čempionātos gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

Tehnoloģiju izglītības centra piedāvātās bezmaksas izglītības programmas ar laiku plānots piedāvāt arī citās novada izglītības iestādēs, tostarp pašvaldības bērnudārzos, lai atbilstoši vecumam visiem novada bērniem un skolēniem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas apgūt programmēšanas pamatus ar jaunākajām tehnoloģijām. Rūpējoties par novadnieku digitālajām prasmēm, rudenī tiks veidotas vairākas nodarbību grupas, kurās uzņēmējiem un pašvaldības darbiniekiem būs iespējas pilnveidot digitālās prasmes un iemaņas.

Dažādas tehniskās jaunrades nodarbības, tajā skaitā elektronikas, robotikas un mehatronikas nodarbības, bērniem un jauniešiem ir iespēja bez maksas apgūt Siguldas novada Jaunrades centrā vairāk nekā 10 gadu garumā. Kopš 2014. gada Siguldas novada Jaunrades centrs ne tikai organizē nacionāla mēroga robotikas sacensības, bet arī veicina audzēkņu dalību nacionāla un starptautiska mēroga konkursos. Viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem iegūts 2020. gadā, kad Siguldas novada Jaunrades centra elektronikas un mehatronikas pulciņu dalībnieki kopā arī skolotāju Edgaru Bajarunu komandā “SIG squad” izcīnīja uzvaru Eiropas Kosmosa aģentūras organizētajās telpiskās modelēšanas sacensībās “Moon Camp Challange” (Mēness bāzes izaicinājums), apsteidzot Ķīnas un ASV komandas. Tāpat katru gadu Siguldas novadā tiek organizētas vienas no apmeklētākajām robotikas sacensībām Latvijā – Siguldas Robotu kauss, kas ir viens no Latvijas robotikas čempionāta posmiem.