VISC e-mācību vidē, kas pieejama pilsētu un novadu mācību jomu koordinatoriem, projekta "Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs" īstenotāji ir ievietojuši darba versijas ar skolēniem sasniedzamajiem rezultātiem visās mācību jomās.

Jaunā satura autori aicina ikvienu Latvijas skolotāju sazināties ar sava novada vai pilsētas mācību jomu koordinatoru un aktīvi iesaistīties vidusskolas mācību satura un plānošanas principu sabiedriskajā apspriešanā, izsakot savu viedokli un sniedzot konkrētus priekšlikumus, informē aģentūra LETA.

Kā ziņots, jaunajā vidējās izglītības mācību saturā vidusskolēniem tiks piedāvāta iespēja izvēlēties sev interesējošus mācību priekšmetus padziļinātai apguvei, iepriekš žurnālistiem pastāstīja projekta "Skola 2030" vadītāja Zane Oliņa.

Jaunajā mācību saturā iekļauts līdz šim Latvijā neīstenots princips - iespēja skolēnam mācīties vairāk savām interesēm atbilstošu mācību saturu. Tas nozīmē, ka 60-70% laika skolēni mācītos vispārīgu pamatu, bet 30% laika skolēni mācītos viņu interesēm atbilstošus mācību priekšmetus, to darot padziļinātāk un vairāk, teica Z. Oliņa.

Viņa pastāstīja, ka sasniedzamie rezultāti izstrādāti trīs mācību satura apguves līmeņos - vispārīgais, optimālais un augstākais.