PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

9659.jpeg
Foto: ints / 123RF
Valdībā atbalstīts informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi un piešķirto līdzekļu izlietojumu".

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošana sākās jau 2011.gadā, nākamajā gadā pēc iepriekšējiem svētkiem, kad tika izsludināti svētku koncepcijas, logo, norišu konkursi, īstenoti ikgadējie starpsvētku pasākumi, nodrošinot pedagogu un kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveidi, koordinējot un metodiski vadot interešu izglītības sistēmu. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā iesaistītas vispārējās, profesionālās, speciālās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kultūras iestādes, privātās izglītības iestādes un privātās studijas un klubi. Gatavojoties svētkiem, paveikts apjomīgs darbs, organizējot konkursus, skates un starpsvētku pasākumus, informē Diāna Āboltiņa, Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste.

Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam" Izglītības un zinātnes ministrijai no valsts budžeta Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanai un rīkošanai tika piešķirts finansējums 4 280 491 eiro apmērā. Tas izlietots, apmaksājot izdevumus par novadu atlases skašu un konkursu organizēšanu, mākslinieciskā, administratīvā un tehniskā personāla darba samaksai, autoratlīdzībai, iespieddarbu veikšanai, svētku dalībnieku ēdināšanai un izmitināšanai, sabiedriskā transporta pakalpojumiem un daudzām citām ar svētu norisi saistītām vajadzībām.

Pamatojoties un Svētku atlases skašu un konkursu rezultātiem, svētkos piedalījās 36 391 dalībnieks: 12 307 koru dziedātāji, 177 garīgās mūzikas koncerta dalībnieki, 16 802 tautas deju dejotāji, 1 644 mūsdienu deju kolektīvu dejotāji, 2 206 instrumentālās mūzikas kolektīvu dalībnieki, 456 mazo mūzikas kolektīvu dalībnieki, 1 111 folkloras kopu dalībnieki, 297 teātra mākslas kolektīvu dalībnieki, 297 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu dalībnieki, 682 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, 412 projekta "Mēs rakstām sevi Dziesmu svētkos" dalībnieki (bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām).

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuru kulminācija ir reizi piecos gados. Tā ir unikāla Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Šos svētkus tradicionāli veido Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Dziesmu un deju svētku tradīciju un simbolismu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā UNESCO 2003. gada 7.novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un ilgtspēju kopīgi rūpējas gan valsts, gan pašvaldības, gan privātais sektors.