PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

Normatīvie akti

Profesionālās izglītības likums

Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

Anotācija

Šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts profesionālās izglītības politikas īstenošanu un profesionālās izglītības sistēmas darbību, vadību un attīstību.

Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu. Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē Augstskolu likums un citi normatīvie akti.

Latvijas izglītības sistēmā ir noteiktas šādas profesionālās izglītības pakāpes:

  • profesionālā pamatizglītība;
  • profesionālā vidējā izglītība;
  • profesionālā augstākā izglītība.

Profesionālā augstākā izglītība iedalāma šādi:

  • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība);
  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Izglītības likuma saturs:

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

II nodaļa. Profesionālās izglītības organizācija

III nodaļa. Profesionālās izglītības iestādes

IV nodaļa. Profesionālās izglītības iestādes pedagogi un izglītojamie

V nodaļa. Profesionālās izglītības saturs

VI nodaļa. Profesionālās izglītības finansēšana 

Avots:Likumi.lv“Profesionālās izglītības likums”

 

Ministru kabineta noteikumi

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 02.08.2019.