PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

10180.jpeg
Foto: romrodinka / 123RF
No 1.jūnija, kad valsts pārtrauks finansēt aukļu pakalpojumu programmu, to turpmāk Rīgā nodrošinās pašvaldība.

Kā paredz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā atbalstītais saistošo noteikumu projekts “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”, auklītēm maksās 116,07 eiro mēnesī par viena bērna uzraudzīšanu. 

Līdzfinansējuma summa aprēķināta, ņemot par pamatu  Vides un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto metodiku, pēc kuras aprēķina pašvaldības līdzfinansējumu privātiem bērnudārziem.

Pašlaik šie apmaksātie pakalpojumi Rīgā tiek nodrošināti vairāk nekā 900 bērniem pie vairāk nekā 500 auklītēm.

Lai saņemtu šo līdzfinansējumu, auklītēm būs jānoslēdz līgums ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi.

Līdzfinansējums paredzēts bērniem no pusotra gada vecumam līdz trīs gadu vecumam vai līdz brīdim, kad viņš saņem piedāvājumu no pašvaldības bērnudārza, bet ne ilgāk, kā bērnam jāsāk obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei, tas ir, līdz kalendārā gada, kad bērnam aprit pieci gadi, 1.septembrim.

Lai varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, bērnam un vienam no vecākiem jābūt deklarētam Rīgā, vecākiem jānoslēdz līgums ar auklīti (auklītes pakalpojumu nedrīkst sniegt bērna vecāki), bērnam jābūt reģistrētam rindā uz pašvaldības bērnudārzu, pieteikumā norādītajam vēlamajam mācību sākšanas laikam ir jābūt pagājušam, kā arī pieteikumā nevar būt atzīmēts, ka pagaidām piedāvājumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam no pašvaldības bērnudārza vecāki nevēlas saņemt, informē Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.

Tāpat līdzfinansējumu varēs saņemt tikai tad, ja pašvaldības bērnudārzs līdz 2016.gada 1.jūnijam bērnam nav piedāvājis vietu kādā no dārziņiem, uz kuru vecāki ir pieteikuši bērnu, kā arī bērns Valsts izglītības informācijas sistēmā nav un arī iepriekš nav bijis reģistrēts kā privātās, pašvaldības izglītības iestādes vai citas pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Gadījumā, ja bērnam tiks piedāvāta vieta pašvaldības bērnudārzā, uz kuru bērns ir pieteikts, tad līdzfinansējuma izmaksa tiks pārtraukta.

Saistošie noteikumi vēl būs jāpieņem Rīgas domes sēdē. Tie būs piemērojami ar 2016.gada 1.jūniju.